Lista certyfikowanych superwizorów

Piotr Antoniak

Miejscowość: Warszawa, woj. mazowieckie
E-mail: piotrjan9910@gmail.com
Telefon: 733 283 636

Jestem specjalistą psychologiem klinicznym, terapeutą traumy. W latach 2005-2015 byłem z-cą kierownika ds. klinicznych w „Niebieskiej Linii” IPZ PTP.

Więcej informacji

Od 2013 roku jestem certyfikowanym superwizorem. Byłem członkiem Kapituły certyfikatu superwizora oraz Rady Superwizorów. Prowadziłem superwizje: dla słuchaczek i słuchaczy Studium Pomocy Ofiarom Przemocy w Rodzinie, (którego byłem kierownikiem i trenerem), dla Ośrodków Interwencji Kryzysowej, grup roboczych i zespołów interdyscyplinarnych. Obecnie prowadzę systematyczną superwizję w Warszawskim Centrum Pomocy Rodzinie dla osób pracujących w Dziale Pieczy Zastępczej. Pracuję w gabinecie ( www.piotrantoniak-terapia.pl), w którym zajmuję się terapią traumy. Jestem certyfikowanym praktykiem metody Somatic Experiencing oraz SOMA-Embodiment. Praktykuję również terapię metodą EMDR.

Oferuję superwizje dotyczące pracy z osobami doświadczającymi przemocy, prowadzenia grup dla osób z doświadczeniem przemocy, pracy z objawami stresu pourazowego, tworzenia standardów pomocy psychologicznej dla osób doświadczających przemocy w rodzinie. Prowadzę również superwizje drogą on-line w programie Zoom.

Ewa Bachanek-Znamierowska

Miejscowość: Warszawa, woj. mazowieckie
E-mail: ewabachanek@gmail.com

Jestem psychoterapeutą uzależnień, specjalistą i superwizorem w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz szkoleniowcem.

Więcej informacji

Mam 20 lat doświadczenia zawodowego w pracy terapeutycznej. Pracuję z wykorzystaniem podejścia behawioralno – poznawczego, terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach oraz dialogu motywującego. Doświadczenie zawodowe zdobywałam w placówkach lecznictwa odwykowego, ośrodkach pomocy społecznej i we współpracy z organizacjami pozarządowymi. Współtworzę i współrealizuję programy pomocy osobom i rodzinom z problemem przemocy. Od 2011 r. jestem członkiem Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, przez kilka lat byłam przewodniczącą ZI.

Proponuję superwizję indywidualną i grupową dla członków Zespołów Interdyscyplinarnych i grup roboczych, dla specjalistów prowadzących kontakt indywidualny oraz grupowe formy pomocy dla osób doznających oraz stosujących przemoc. Oferuję pomoc w zakresie organizacji pracy i komunikacji w grupie /zespole, realizacji procedury „Niebieska Karta”, usprawnianiu procesów grupowych i relacji z klientem indywidualnym.

Izabela Banasiak

Miejscowość: Warszawa, woj. mazowieckie
E-mail: kontakt@duluth.pl
Telefon: 693 063 903

Jestem certyfikowaną superwizorką  i specjalistką w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, posiadam ponad 25-letnią praktykę zawodową.

Więcej informacji

Pracowałam w Instytucie Psychologii Zdrowia i w Ogólnopolskim Pogotowiu dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”. Od ponad 21 lat zajmuję się   prowadzeniem szkoleń dla profesjonalistów. Specjalizuję się w szkoleniach z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie,  współpracy służb społecznych oraz prowadzenia oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych według modelu z Duluth. Współpracuję z IPZ PTP „NL”, a także z Instytutem Prewencji Przemocy prowadząc zajęcia  „Jak pracować ze sprawcami przemocy domowej według Modelu z Duluth”. Prowadzę superwizję z obszaru przeciwdziałania przemocy w rodzinie w różnych aspektach pracy z osobami doznającymi i stosującymi przemoc, procedury NK, usprawniania lokalnego systemu w ZI i GR na terenie całej Polski. Dysponuję wieloma rekomendacjami. W okresie pandemii oferuję superwizję zdalną z wykorzystaniem komunikatorów internetowych oraz superwizję realizowaną w kontakcie bezpośrednim.

Barbara Błaż-Kapusta

Miejscowość: Rzeszów, woj. podkarpackie
E-mail: basiablaz@op.pl
Telefon: 604 776 737

Jestem psycholożką kliniczną, specjalistką i superwizorką psychoterapii uzależnienia i współuzależnienia, specjalistką i superwizorką w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Więcej informacji

Od 1997 roku pracuję z osobami uzależnionym ich rodzinami, raz osobami doznającymi przemocy w rodzinie. Zajmuję się również diagnozą i terapią dziecka wykorzystywanego seksualnie i jego rodziny. Posiadam bogate doświadczenie szkoleniowe w obszarze uzależnień i przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Oferuję superwizję pracy z osobami doznającymi i stosującymi przemoc w formie indywidualnej i grupowej. Zajmuję się superwizją Zespołów Interdyscyplinarnych i Grup Roboczych w ramach procedury „Niebieskie Karty”. Prowadzę również superwizje online.

Adam Chojnacki

Miejscowość: Gdańsk woj. pomorskie
E-mail: adam.chojnacki@arche.org.pl
Telefon: 502 430 464

Jestem psychologiem (UG), terapeutą, certyfikowanym specjalistą i superwizorem w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Więcej informacji

Posiadam doświadczenie w obszarze interwencji kryzysowej, pomocy społecznej, psychoterapii i przeciwdziałania przemocy. Ukończyłem liczne szkolenia z zakresu pracy z osobami po doświadczeniach nadużyć, terapii w różnych modelach, psychotraumatologii oraz współpracy instytucjonalnej w zakresie przeciwdziałania przemocy. Od 2006 r współpracuję z trójmiejskimi ośrodkami interwencji kryzysowej, prowadzę prywatną praktykę psychoterapeutyczną i szkoleniową (www.arche.org.pl). Prowadzę terapię dla osób doświadczających oraz stosujących przemoc, realizuję program korekcyjno-edukacyjny, posiadam doświadczenie w pracy zespołu interdyscyplinarnego oraz grup roboczych.

Oferuję superwizję dla wszystkich osób pracujących w tym obszarze; poza aspektami metodologicznymi i proceduralnymi, szczególnie interesuję się wpływem postawy pomagaczy na proces wspierania klientów, znaczeniu relacji oraz wieloperspektywiczną analizą trudnych sytuacji na styku systemu pomocowego i rodziny z problemem przemocy.

Beata Ciejka

Miejscowość: Warszawa, woj. mazowieckie
E-mail: ciejka.beata@gmail.com
Telefon: 502 484 492

Jestem absolwentką Uniwersytetu Wrocławskiego, Instytutu Psychoanalizy Grupowej Rasztów, psychoterapeutą, certyfikowanym specjalistą i superwizorem Instytutu Psychologii Zdrowia PTP w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Więcej informacji

Odbyłam liczne szkolenia w zakresie diagnozy i pracy z dziećmi doświadczającymi przemocy w rodzinie, ze szczególnym uwzględnieniem wykorzystywania seksualnego. Od 1996 roku w Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę zajmuję się diagnozą i terapią dzieci, młodzieży i dorosłych. Jestem współautorką i realizatorką programu grupowej pracy, skierowanego do dzieci doświadczających przemocy i ich niekrzywdzących opiekunów. Jestem członkinią Zespołu Interdyscyplinarnego Warszawa Śródmieście. Mam doświadczenie w superwizji zespołów klinicznych placówek medycznych, pedagogów i psychologów, pracowników socjalnych, pracowników żłobków i przedszkoli i innych grup zawodowych. Prowadzę szkolenia związane z problematyką przemocy w rodzinie i pracy interdyscyplinarnej oraz zajęcia dla studentów Uniwersytetu Medycznego.

Oferuję superwizję w Warszawie oraz na terenie Mazowsza i sąsiednich regionów.

Agnieszka Czapczyńska-Podolska

Miejscowość: Warszawa, woj. mazowieckie
E-mail: agnieszka@radoscbycia.com

Jestem psycholożką, mgr psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, psychoterapeutką psychologii procesu, należę do Polskiego Towarzystwa Psychologii Procesu.

Więcej informacji

Korzystam z metod psychologii procesu, arteterapii, focusingu relacji wewnętrznych, EMDR, brainspottingu oraz jogi (m.in. jogi terapeutycznej dla osób po traumie). Moje doświadczenie z obszaru przeciwdziałania przemocy zdobywałam podczas wieloletniej współpracy z Ogólnopolskim Pogotowiem dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” Instytutu Psychologii Zdrowia PTP, jako m. in. realizatorka programu budowania warszawskiego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie „Niebieska Akademia Warszawska”. Aktualnie prowadzę Ośrodek Rozwoju Osobistego i Psychoterapii „Radość Bycia” (www.radoscbycia.com), głównym obszarem mojej praktyki jest terapia kobiet po doświadczeniu przemocy.
Oferuję superwizje dotyczące pracy z osobami doświadczającymi przemocy (dla terapeutów/ek i przedstawicielek/i służb pomocowych) oraz budowania umiejętności psychologicznych w zespole.

Karolina Czarnecka

Miejscowość: Warszawa, woj. mazowieckie
E-mail: k.czarnecka@horsespirit.pl
Telefon: 606 715 308

Jestem psycholożką, facylitatorką programów rozwojowych z końmi,  od 2010 roku pracuję w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Więcej informacji


Jestem specjalistką w zakresie Pomocy Ofiarom Przemocy w Rodzinie a od 2022r. superwizorką ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie (Certyfikat Instytutu Psychologii Zdrowia nr 68).
Zawodowo od 2010r. związana jestem z Ogólnopolskim Pogotowiem dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „ Niebieska Linia” Instytutu Psychologii Zdrowia PTP.
Prowadzę konsultacje indywidualne, grupy edukacyjne, wsparcia, rozwojowe z osobami pokrzywdzonymi przemocą. Prowadzę również terapię osób doświadczających przemocy w asyście koni trenerów- Horse Assisted Therapy.
Prowadzę szkolenia dla specjalistów z zakresu przeciwdziałania przemocy.
Oferuję superwizje indywidualne i grupowe dotyczące realizacji procedury NK, pracy z osobami doświadczającymi przemocy, prowadzenia grup dla osób z doświadczeniem przemocy, pracy z objawami stresu pourazowego.
Prowadzę superwizje online oraz w kontakcie bezpośrednim.

Maria Dekert

Miejscowość: Niepołomice, woj. Małopolskie
E-mail: maria.dekert@zhr.pl
Telefon: 600 990 878

Jestem psychoterapeutką, interwentką kryzysową i terapeutką traumy. Prowadziłam Stalowowolski Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Stalowej Woli.

Więcej informacji

Od 2020 roku mieszkam w Niepołomicach. Uzyskałam certyfikat superwizora i trenera treningu interpersonalnego i warsztatu umiejętności psychospołecznych III st., certyfikat specjalistki w zakresie interwencji kryzysowej i superwizorki w tej dziedzinie jak również certyfikat specjalistki i superwizorki w zakresie pomocy ofiarom przemocy w rodzinie. Wszystkie certyfikaty wystawiło Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Jestem też certyfikowaną provider’ką TRE®. Szkolę i superwizuję ośrodki interwencji kryzysowej, SOW-y, placówki socjalizacyjne, Centra Zdrowia Psychicznego, fundacje zajmujące się pieczą zastępczą i  ośrodki pomocy społecznej, w tym szczególnie działy pieczy zastępczej. Więcej www.mariadekert.com.pl. Superwizja niedaleko Niepołomic jest realizowana stacjonarnie, dalsze – online.

Adrian Drdzeń

Miejscowość: Sosnowiec, woj. śląskie
E-mail: drd.adrian@gmail.com

Jestem psychologiem, trenerem treningu interpersonalnego rekomendowanym przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne, superwizorem pracy socjalnej,  specjalistą w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (certyfikat PARPA) i superwizorem (certyfikat IPZ PTP nr 62).

Więcej informacji

Zawodowo od 2011 r. jestem związany ze Stowarzyszeniem Moc Wsparcia gdzie w ramach Centrum Pomocy Dzieciom prowadzę działania terapeutyczne skierowane do dzieci i ich opiekunów. Posiadam wieloletnie doświadczenie w pracy z osobami doznającymi i stosującymi przemoc w formule indywidualnej jak również grupowej. Specjalizuję się w problematyce rozpoznawania i interwencji w sytuacji krzywdzenia dzieci i tematyce zaburzeń więzi. Pracuję w podejściu skoncentrowanym na rozwiązaniach.
Zapraszam do superwizji w formule indywidualnej i grupowej w zakresie pracy z osobami doznającymi i stosującymi przemoc, sposobów interwencji w sytuacji podejrzenia krzywdzenia dzieci oraz pracy grup roboczych. Pracuję również przy użyciu komunikatorów Zoom i Skype.

Agnieszka Duczek

Miejscowość: Ruda Śląska, woj. śląskie
E-mail: agi.duczek@gmail.com
Telefon: 507 020 989

Jestem pedagożką, psychoterapeutką, certyfikowaną specjalistką i i superwizorką w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Więcej informacji

Posiadam ponad dwudziestoletnie doświadczenie w obszarze interwencji kryzysowej, pomocy społecznej, psychoterapii i przeciwdziałania przemocy. Od wielu lat prowadzę grupy dla osób doświadczających przemocy, jak i stosujących przemoc domową.

Zapraszam do superwizji w formie indywidualnej i grupowej w zakresie pracy z osobami stosującymi i doznającymi przemocy, sposobów interwencji w sytuacjach krzywdzenia dzieci, jak i osób dorosłych oraz pracy grup roboczych.

Pracuje również przy użyciu komunikatorów Skype i WhatsApp.

Ewelina Durajczyk

Miejscowość: Warszawa, woj. mazowieckie
E-mail: ewdurajczyk@o2.pl
Telefon: 506 987 447

Jestem psycholożką kliniczną, psychoterapeutką w nurcie integracyjnym, interwentką kryzysową i superwizorką w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Więcej informacji

W latach 2008 – 2022 byłam związana z Poradnią ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, a następnie z Warszawskim Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej gdzie od 2016r pełniłam funkcję koordynatora merytorycznego w obszarze przeciwdziałania przemocy. Posiadam wieloletnie doświadczenie w pracy z osobami doznającymi i stosującymi przemoc. Prowadzę  psychoterapię indywidualną, grupy wsparcia, warsztaty rozwoju osobistego, grupy terapeutyczne,  a także Programy Korekcyjno – Edukacyjne. Pracuję również terapeutycznie z rodzinami, parami w ramach terapii rodzinnej oraz grup i warsztatów psychoedukacyjnych.

Proponuję superwizję indywidualną i grupową dla członków Zespołów Interdyscyplinarnych, Grup Roboczych a także dla specjalistów pracujących indywidualnie oraz w formie grupowej z osobami doznającymi oraz stosującymi przemoc. Jestem otwarta na poruszanie wszelkich zagadnień  dot. zarówno formalnych procedur  jak i trudności osobistych,  komunikacyjnych czy dot. pracy zespołowej.

Renata Durda

Miejscowość: Warszawa, woj. mazowieckie
E-mail: renata.durda@niebieskalinia.pl

Jestem certyfikowaną superwizorką i specjalistką ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Więcej informacji

Od 1998 r. kieruję dwumiesięcznikiem „Niebieska Linia” poświęconym tematyce przemocy interpersonalnej. Jestem autorką wielu publikacji z zakresu tworzenia interdyscyplinarnych rozwiązań na rzecz zapobiegania przemocy w rodzinie. W latach 2011-2020 byłam członkinią Zespołu Monitorującego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie przy ministrze rodziny i polityki społecznej oraz społeczną doradczynią Rzecznika Praw Dziecka (w latach 2010-2018). Obecnie jestem członkinią Rady Kobiet przy Prezydencie Warszawy.

Chętnie superwizuję pracę Zespołów Interdyscyplinarnych i Grup Roboczych w ramach procedury „Niebieskie Karty”, oraz to co nie mieści się w procedurach, a jest pracą na rzecz zapobiegania i powstrzymywania przemocy w rodzinie. Na moich superwizjach pojawia się dużo wątków związanych z wypaleniem zawodowym, więc profilaktyka tego zjawiska jest częstym tematem moich sesji.
Oferuję superwizję bezpośrednią (indywidualną i grupową) a także zdalną z wykorzystaniem komunikatora internetowego: Zoom, Skype, WhatsUp.

Katarzyna Fenik-Gaberle

Miejscowość: Warszawa woj. mazowieckie
E-mail: katarzynafenikgaberle@yahoo.com

Jestem psychoterapeutą, pedagogiem, specjalistą i superwizorem ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie Instytutu Psychologii Zdrowia PTP.

Więcej informacji

Przez wiele lat współpracowałam z organizacjami zajmującymi się problemem przemocy w rodzinie, m.in.: Pogotowiem dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”, Fundacją Dzieci Niczyje, schroniskami dla ofiar przemocy. Prowadziłam działania diagnostyczne, interwencyjne i terapeutyczne skierowane do dorosłych i dzieci. Mam doświadczenie w pracy dydaktycznej z profesjonalistami pracującymi na rzecz rodzin z problemem przemocy oraz pomocy dzieciom – ofiarom handlu. Prowadzę zajęcia dla słuchaczy Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, Studium Pomocy Ofiarom Przemocy przy IPZ PTP. Obecnie pracuję w Punkcie Informacyjno – Konsultacyjnym przy Wydziale Spraw Społecznych i Zdrowia dla Dzielnicy Mokotów. Prowadzę prywatną praktykę w gabinecie psychoterapii.

Prowadzę superwizję zespołów oraz indywidualnych osób w ramach realizacji procedury „Niebieskich Kart”, pracy z osobami doznającymi przemocy w rodzinie, z dzieckiem – ofiarą/ świadkiem przemocy.

Ewa Foks

Miejscowość: Warszawa, woj. mazowieckie
E-mail:  ewafoks@interia.pl
Telefon: 798 465 602

Jestem psycholożką, psychoterapeutką w nurcie integracyjnym, interwentką kryzysową, psychotraumatolożką , certyfikowaną specjalistką ( certyfikat nr 88 IPZ PTP) oraz superwizorką ( certyfikat nr 65 IPZ PTP) w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Więcej informacji

Zawodowo od 2009 r. związana jestem z  „ Niebieską Linią” Instytutu Psychologii Zdrowia PTP. W latach 2010 – 2012 pełniłam dyżury pod Dziecięcym Telefonem Zaufania u Rzecznika Praw Dziecka.  Pracuję indywidualnie oraz grupowo z osobami pokrzywdzonymi przemocą, prowadzę psychoterapię indywidualną, warsztaty, szkolenia, grupy rozwojowe, terapeutyczne i edukacyjne. W okresie od 2013  do  2020 r. koordynowałam pracę Poradni Telefonicznej „ Niebieskiej Linii ” IPZ. W ramach Studium Przeciwdziałania Przemocy Domowej prowadzę wykłady dla uczestników szkolenia.

Oferuję superwizje indywidualne i grupowe dotyczące realizacji procedury NK, pracy z osobami doświadczającymi przemocy, prowadzenia grup dla osób z doświadczeniem przemocy, pracy z objawami stresu pourazowego. Prowadzę superwizje w kontakcie bezpośrednim oraz z wykorzystaniem komunikatora internetowego Zoom.

Błażej Gawroński

Miejscowość: Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie
E-mail:  blazejg@gmail.com

Jestem superwizorem w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie, certyfikowanym specjalistą w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie PARPA, pedagogiem i coachem.

Więcej informacji

Od 2011r. jestem przewodniczącym Zespołu Interdyscyplinarnego w Olsztynie, dyrektorem Miejskiego Zespołu Profilaktyki i Terapii Uzależnień. Superwizuję pracę Zespołów Interdyscyplinarnych i Grup Roboczych w ramach procedury „Niebieskie Karty”. Prowadzę również grupy korekcyjno-edukacyjne dla osób stosujących przemoc. Oferuję superwizję bezpośrednią (indywidualną i grupową) a także zdalną z wykorzystaniem komunikatora internetowego: Zoom, Skype, WhatsApp.

Mirosława Gorgol-Foxenius

Miejscowość: Gdynia, woj.pomorskie
E-mail: miroslawa.gorgol-foxenius@fdds.pl

Jestem absolwentką Uniwersytetu Warszawskiego – Instytutu Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji,  psychoterapeutką – dyplom wydany przez Centrum Egzaminów Medycznych w Łodzi, socjoterapeutką, certyfikowaną specjalistką i superwizorką IPZ w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Więcej informacji

Ukończyłam, specjalistyczne szkolenia w zakresie diagnozy i pracy terapeutycznej z dziećmi doświadczającymi różnych form przemocy. Od 1997 roku w Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę zajmuję się diagnozą i terapią dzieci, młodzieży oraz dorosłych. Jestem współautorką programów socjoterapeutycznych dla dzieci, prowadzę grupy terapeutyczne dla rodziców oparte na mentalizacji. Pracuję dydaktycznie ze studentami Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Szkolę profesjonalistów w obszarze przeciwdziałania przemocy i problematyki dziecka krzywdzonego. Mam doświadczenie w prowadzeniu superwizji grupowych i indywidualnych dla pracowników specjalistycznych placówek opiekuńczo-wychowawczych, poradni psychologiczno-pedagogicznych, placówek edukacyjnych i pracowników socjalnych w zakresie pracy z dzieckiem i rodziną.

W okresie pandemii oferuję superwizję zdalną z wykorzystaniem komunikatora Teams.

Katarzyna Hałuszczak

Miejscowość: Warszawa, woj. mazowieckie
E-mail: katarzyna.haluszczak@o2.pl

Jestem certyfikowaną specjalistką i superwizorką w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, absolwentką IPSIR UW oraz SWPS (psychologia kryzysu i interwencji kryzysowej) oraz certyfikowaną superwizorką pracy socjalnej.

Więcej informacji

Od kilkunastu lat jestem związana z pomocą społeczną, kieruję Działem Przeciwdziałania Przemocy w OPS, pracuję indywidualnie i grupowo z osobami doznającymi i stosującymi przemoc (w oparciu o Terapię Skoncentrowaną na Rozwiązaniach). Jestem też członkiem Zespołu Interdyscyplinarnego.

Dużą uwagę w pracy przywiązuje do współpracy interdyscyplinarnej oraz budowania sieci wsparcia na rzecz przeciwdziałania przemocy.

Od lat prowadzę szkolenia z zakresu przeciwdziałania przemocy, m.in. z realizacji Procedury NK, pracy z osobami doznającymi i stosującymi przemoc, rozpoznawania symptomów krzywdzenia dziecka oraz interwencji w przypadku podejrzenia przemocy (posiadam certyfikat trenerski w tym zakresie).

Oferuję superwizję w formule indywidualnej i grupowej w zakresie:

  • współpracy interdyscyplinarnej służb na rzecz rodziny dotkniętej przemocą
  • pracy z rodziną w ramach Procedury NK
  • pracy indywidualnej z OSP i ODP

Małgorzata Jabłońska

Miejscowość: Warszawa, woj. mazowieckie
E-mail: malveljab@gmail.com

Jestem certyfikowanym superwizorem i specjalistą w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Więcej informacji

Pracę na rzecz osób doświadczających przemocy podjęłam 10 lat temu w Ośrodku dla Ofiar Przemocy Domowej „Dom ” w Warszawie. Pracowałam w Ośrodku jako pracownik pierwszego kontaktu, prowadziłam grupę wsparcia i indywidualne konsultacje z kobietami doświadczającymi przemocy ze strony partnerów. Przez kilka lat byłam członkiem Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w Warszawie na Pradze-Południe. Od kilku lat pracuję w Punkcie Konsultacyjno-Informacyjnym oraz indywidualnie i w grupach z osobami doświadczającymi przemocy. Realizuję projekty, prowadzę szkolenia i warsztaty skierowane też do osób pracujących w obszarze przeciwdziałania przemocy.

Oferuję superwizję zespołów interdyscyplinarnych i grup roboczych, w zakresie realizacji procedury „NK” a także indywidualną i grupową superwizję pracy z osobami doświadczającymi przemocy w rodzinie. Moją ofertę kieruję również do osób, którym nie jest obojętny w pracy z człowiekiem czynnik duchowy (mam również wykształcenie teologiczne). Możliwe są spotkania on-line.

Izabela Kałka

Miejscowość: Katowice, woj. śląskie
E-mail: ikalka.psycholog@onet.eu
Telefon: 502 135 315

Jestem psychologiem i  certyfikowanym psychoterapeutą (certyfikat EAP – European Association for Psychotherapy) specjalistą w zakresie przeciwdziałania przemocy  w rodzinie (certyfikat PARPA) specjalistą w zakresie pomocy osobom doświadczającym przemocy w rodzinie (certyfikat IPZ PTP nr 85) oraz superwizorem  (certyfikat IPZ PTP nr 34).

Więcej informacji

Swoje ponad 20 – letnie doświadczenie zawodowe zdobywałam w Ośrodku Pomocy Dzieciom i Rodzinie oraz w Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Rudzie Śląskiej. Tworzyłam i prowadziłam zarówno programy terapeutyczne dla dzieci doświadczających przemocy w rodzinie jak i grupy wsparcia dla kobiet, ponadto programy korekcyjno – edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie. W ostatnim czasie w głównej mierze zajmuję się psychoterapią, zarówno dorosłych jak i dzieci i młodzieży, szczególnie po doświadczeniu różnego rodzaju zdarzeń traumatycznych.

Oferuję superwizję w zakresie:

  • pracy z rodziną w ramach procedury Niebieskie Karty,
  • pracy terapeutycznej z dorosłą osobą doświadczającą przemocy oraz z dzieckiem,
  • prowadzenia programów korekcyjno – edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie.

Renata Kałucka-Kokot

Miejscowość: Warszawa, woj. mazowieckie
E-mail: renata.kalucka@gmail.com

Jestem psycholożką, psychoterapeutką indywidualną i grupową pracującą w nurcie psychodynamicznym.

Więcej informacji

Przez kilkanaście lat związana byłam z Fundacją Dajemy Dzieciom Siłę, gdzie pracowałam z osobami dorosłymi oraz dziećmi po doświadczeniu przemocy w rodzinie. Od 2004 roku prowadzę gabinet psychoterapii dla osób dorosłych i dzieci. Posiadam certyfikat psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i Europejski Certyfikat Psychoterapeuty. Od 2013 roku jestem superwizorem w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie (certyfikat IPZ PTP Nr7).

Superwizuję ośrodki interwencji kryzysowej, SOW-y, placówki wsparcia dziennego, ośrodki pomocy społecznej, organizacje pozarządowe w zakresie różnych aspektów pracy z rodzinami, w których występuje przemoc z uwzględnieniem zarówno problematyki osób dorosłych – doznających i stosujących przemoc, jak również dzieci.
Pracuję stacjonarnie oraz zdalnie.

Joanna Kęcińska

Miejscowość: Poznań, województwo wielkopolskie
E-mail: kecinska@poczta.onet.pl

Jestem psychoterapeutą, trenerem, psychoprofilaktykiem i wykładowcą.

Więcej informacji

Prowadzę sesje zarówno z osobami dorosłymi jak i nastolatkami. Od 25 lat pracuję z osobami doświadczającymi przemocy. Ponadto specjalizuję w problematyce uzależnień behawioralnych oraz wspieram pokrzywdzonych przez grupy psychomanipulacyjne. Podejmuję także tematykę wypalenia zawodowego i pracoholizmu. Korzystam z metod integratywnych m.in. terapii schematu, ACT, dialogu motywującego, Somatic Experiencing.

Doświadczenie zawodowe zdobywałam pracując w Centrum Wsparcia i Rozwoju w Poznaniu, Zespole Profilaktyki Społecznej Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu, Punkcie Interwencji Kryzysowej. Obecnie jestem kierownikiem Specjalistycznej Poradni Rodzinnej oraz prowadzę własną działalność Centrum Edukacji i Terapii. Realizuję projekty i warsztaty w zakresie przeciwdziałania przemocy dla nastolatków i dorosłych.

Oferuję superwizję w zakresie pracy z osobami dorosłymi i małoletnimi po doświadczeniu przemocy /dla terapeutów oraz przedstawicieli instytucji i służb/, a także wspieram zespoły w radzeniu sobie z trudnościami organizacyjnymi i komunikacyjnymi.

Beata Kita

Miejscowość: Warszawa, woj. mazowieckie
E-mail: beata.kita.dialog@wp.pl

Jestem psychologiem, psychoterapeutką w nurcie systemowym i poznawczo-behawioralnym, trenerką i superwizorką Dialogu Motywującego, członkinią m.in. Polskiego Towarzystwa Terapii Motywującej oraz Motivational Interviewing Network of Trainers.

Więcej informacji

Od ponad 23 lat pracuję w warszawskich ośrodkach pomocy społecznej – zarówno z osobami doznającymi przemocy, stosującymi przemoc jak i świadkami przemocy. Doświadczenia zawodowe zyskiwałam jako interwent i konsultant, współprowadząca grupy wsparcia, warsztaty psychoedukacyjnych, treningi umiejętności, koordynatorka grup roboczych działających na rzecz dzieci doświadczających przemocy, psychoterapeutka. Jako wiceprzewodnicząca Praskiej Sieci Pomocy Dziecku organizowałam działania interdyscyplinarne na rzecz przeciwdziałania krzywdzeniu dzieci, budowania systemu pomocy rodzinom. Obok pomocy psychologicznej udzielanej klientom OPS, pracuję w gabinecie psychoterapeutycznym, prowadzę szkolenia.

Oferuję superwizje z zakresu pomocy osobom doświadczającym przemocy, pracy motywacyjnej – m.in. z osobami stosującymi przemoc, pracy z rodziną, współpracy interdyscyplinarnej.

Beata Klocek

Miejscowość: Bytom, woj. śląskie

E-mail: klocekb@poczta.onet.pl

Telefon: 601 458 302

Obszarem przeciwdziałania przemocy w rodzinie zajmuję się od 1998r.

Więcej informacji

Doświadczenia w tej pracy nabywałam najpierw jako pracowniczka socjalna, potem koordynatorka Zespołu Interwencji Kryzysowej w MOPR w Bytomiu a po 2009 roku jako terapeutka Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom w Bytomiu. Z wykształcenia jestem pedagożką resocjalizacji i pracowniczką socjalną. Posiadam certyfikaty specjalistki i superwizorki w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz doświadczenie w organizowaniu i prowadzeniu szkoleń dla pracowników służb społecznych; w prowadzeniu grup psychoedukacyjnych dla rodziców bezradnych w sprawach opiekuńczo-wychowawczych, osób współuzależnionych i doświadczających przemocy w rodzinie; w realizacji programów korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie (prowadzone od 2006 roku, w warunkach wolnościowych i zamkniętych) oraz w pracy terapeutycznej z rodzinami wieloproblemowymi (terapia indywidualna, pary i rodzinna).

Oferuje superwizję dla osób pracujących w obszarze przemocy i problemów opiekuńczo-wychowawczych w rodzinie, stacjonarnie i online.

Agnieszka Koczyk

Miejscowość: Warszawa, woj. mazowieckie
E-mail: agakocz@vp.pl
Telefon: 506 141 571

Jestem psychoterapeutką indywidualną, terapeutką par i rodzin. Pracuję z młodzieżą i dorosłymi w oparciu o modalność psychodynamiczną i systemową.

Więcej informacji

Od kilkunastu lat pracuję w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz leczenia objawów posttraumatycznych dzieci, młodzieży i osób dorosłych. Doświadczenie jako interwent kryzysowy i psychoterapeutka zdobywałam współpracując z organizacjami pozarządowymi: Towarzystwem Zapobiegania Patologiom Społecznym ,,Kuźnia”, Stowarzyszeniem dla Rodzin, Fundacją ,,Mederi- pomóżmy dzieciom” przy Centrum Zdrowia Dziecka oraz instytucjami pomocy społecznej i oświaty. Obecnie prowadzę gabinet prywatny. Posiadam certyfikat psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego (nr 868). Jestem specjalistką i superwizorem w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie Instytutu Psychologii Zdrowia PTP.
Oferuję superwizję zespołów realizujących procedurę ,,Niebieskie Karty” oraz indywidualną i grupową superwizję pracy z osobami doświadczającymi przemocy w rodzinie. Pracuję stacjonarnie oraz – w razie konieczności – zdalnie.

Liliana Krzywicka

Miejscowość: Katowice, woj. śląskie
E-mail: lilkakrzywicka@wp.pl

Jestem psychologiem, kieruję pracą Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Katowicach.

Więcej informacji

Jestem członkiem Ogólnopolskiej Rady Ekspertów ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie przy PARPA w Warszawie oraz przewodniczącą Zespołu Interdyscyplinarnego w Katowicach. Jestem również superwizorem interwencji kryzysowej Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Posiadam wieloletnie doświadczenie pracy z osobami doznającymi i stosującymi przemoc w formule indywidualnej jak również grupowej, prowadząc min. grupy wsparcia,  grupy terapeutyczne  oraz  program edukacyjno-korekcyjny dla osób stosujących przemoc. Specjalizuję się w problematyce kryzysu, traumy i zaburzeń więzi. Od wielu lat szkolę różne grupy zawodowe w zakresie pracy z osobami doznającymi i stosującymi przemoc  w obszarze interwencyjnym i pomocy psychologicznej.

Oferuję superwizję pracy z osobami doznającymi i stosującymi przemoc w formule indywidualnej i grupowej, działań  na rzecz ochrony dziecka krzywdzonego  w kontekście pracy z rodziną jak również pracy grup roboczych jako interdyscyplinarnych  zespołów zadaniowych z uwzględnieniem zjawisk interpersonalnych w pracy  grupowej.

Maja Kuźmicz

Miejscowość: Warszawa, woj. mazowieckie
E-mail: majakuzmicz@o2.pl

Jestem psycholożką od 2002 roku pracującą w obszarze przeciwdziałania przemocy.

Więcej informacji

Jestem także superwizorką i trenerką, posiadam certyfikat specjalisty przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Na co dzień kieruję Niebieską Linią Instytutu Psychologii Zdrowia PTP. Dzięki zgromadzonym doświadczeniom pracy w różnego rodzaju instytucjach mam dużą świadomość warunków pracy w OPS, organizacjach pozarządowych i tych z obszaru ochrony zdrowia. Jestem kobietą z otwartą głową, z wiarą w ludzi i siłę ludzkiego umysłu. Pracuję indywidualnie z klientami oraz prowadzę grupy rozwojowe, terapeutyczno-edukacyjne i szkoleniowe dla dorosłych i dzieci.

Oferuję superwizję zespołów interdyscyplinarnych i grup roboczych, w zakresie realizacji procedury „NK” i organizacji lokalnych systemów przeciwdziałania przemocy, a także indywidualną i grupową superwizję pracy z osobami doświadczającymi przemocy w rodzinie i osobami stosującymi przemoc w rodzinie. Możliwe formy : online – zoom, bezpośrednio.

Anna Lechowska

Miejscowość: Głogów, woj. dolnośląskie
E-mail: lechowska.anka@gmail.com

Swoje umiejętności pracy z osobami doznającymi przemocy zdobywałam w trakcie międzynarodowych szkoleń i projektów w ramach Open Society Institute, współpracując z Fundacją Dajemy Dzieciom Siłę i angażując się w działania na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Więcej informacji

Jestem certyfikowaną specjalistką i superwizorką z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Mam doświadczenie w tworzeniu projektów na rzecz ochrony dzieci przed przemocą, wykorzystaniem seksualnym. Prowadzę szkolenia z tego zakresu. Jestem członkinią Rady Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę. Prowadzę Centrum Pomocy Dzieciom w Głogowie. Jest to jedna z pięciu placówek w Polsce, oparta na modelu skandynawskim, udzielająca kompleksowej i specjalistycznej pomocy dzieciom krzywdzonym i ich rodzinom. Mam doświadczenia w prowadzeniu superwizji dla pracowników socjalnych, pieczy zastępczej, pracowników ośrodków interwencji kryzysowej, NGOsów.

Oferuję superwizję i szkolenia dla zespołów interdyscyplinarnych oraz grup zawodowych pracujących w obszarze szeroko pojętej systemowej pracy z osobą doświadczającą przemocy.
W okresie pandemii oferuję superwizję także w formie zdalnej. Zapewniam dostęp do platformy Zoom lub wykorzystuję Skype.

Beata Lichodziejewska

Miejscowość: Poznań, woj. wielkopolskie
E-mail: b.lichodziejewska@pcps.pl
Telefon: 510 601 099

Posiadam certyfikat specjalistki w zakresie pomocy ofiarom przemocy w rodzinie oraz certyfikat specjalistki w zakresie pomocy psychologicznej i interwencji kryzysowej Instytutu Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Więcej informacji

Obszarem przeciwdziałania przemocy w rodzinie zajmuję się od 1997 roku. Mam wykształcenie pedagogiczne (w zakresie pedagogiki pracy socjalnej oraz w zakresie resocjalizacji i profilaktyki społecznej). Jestem kuratorką sądową ds. karnych oraz realizatorką programów pomocowych dla dorosłych osób doświadczających i stosujących przemoc w rodzinie oraz programów profilaktycznych i pomocowych dla dzieci i młodzieży. Pełnię dyżury pierwszego kontaktu dla osób doświadczających przemocy. Związana jestem z Poznańskim Centrum Profilaktyki Spolecznej. Ukończyłam szereg szkoleń z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie i stałe podnoszę swoje kompetencje zawodowe.

Oferuję superwizję pracy zespołów interdyscyplinarnych i grup roboczych, , a także indywidualną i grupową superwizję pracy z osobami doświadczającymi przemocy w rodzinie i osobami stosującymi przemoc w rodzinie. W okresie pandemii oferuje superwizję w kontakcie bezpośrednim z zachowaniem środków ostrożności oraz w formie zdalnej na platformie ZOOM.

Anna Lipowska-Teusch

Miejscowość: Kraków, woj. małopolskie
E-mail: lipowskateutsch@poczta.onet.pl

Jestem feministką, psycholożką kliniczną, zainteresowaną uwłasnowolnieniem osób i grup narażonych na przemoc i przymus motywowane uprzedzeniami, np. przemoc ze względu na płeć czyli gender violence.

Więcej informacji

Pracowałam w Klinice Psychiatrycznej i Klinice Toksykologii AM w Krakowie a następnie w organizacjach pozarządowych Projekty Towarzystwa Interwencji Kryzysowej owocowały publikacjami, dostępnymi w sieci, pomocnymi  w pracy na rzecz osób narażonych na różnorodne formy  ucisku.
https://www.autonomia.org.pl/doc/mezczyzni_na_rzecz_zmiany.pdf
https://www.autonomia.org.pl/doc/przestepstwa_z_nienawisci.pdf
https://autonomia.org.pl/wp-content/uploads/2019/09/2016_GBV_wobec_uchodzcyn-min.pdf
http://www.autonomia.org.pl/doc/sila%20odwaga%20solidarnosc%20net.pdf
Oferuję spotkania związane z lokalnymi zdarzeniami, w których doszło do śmierci, okaleczenia, samobójstwa, samobójstwa rozszerzonego kobiet narażonych na przemoc ze względu na płeć.

Elżbieta Jadwiga Marczyńska

Miejscowość: Kalisz, woj. wielkopolskie
E-mail: e.jmarczynska@wp.pl

Jestem pedagożką pracy socjalnej, absolwentką studiów podyplomowych zarządzanie gospodarką społeczną.

Więcej informacji

37 lat pracuję w sektorze pomocy społecznej. Obszarem przeciwdziałania przemocy domowej zajmuję się od 2000 r. Przez 17 lat prowadziłam ośrodek interwencji kryzysowej, który za innowacyjną działalność otrzymał ogólnopolskie wyróżnienie „Złoty Telefon”. Jestem członkinią Zespołu Interdyscyplinarnego w Kaliszu, który współtworzyłam. Mój certyfikat superwizora w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie ma nr 27 a certyfikat superwizora pracy socjalnej ma nr 112. Z osobami doznającymi przemocy domowej pracuję indywidualnie i grupowo. Prowadzę programy korekcyjno-edukacyjne dla osób stosujących przemoc domową. Oferuję szkolenia z obszaru przeciwdziałania przemocy domowej oraz superwizję dla zespołów interdyscyplinarnych i zainteresowanych grup zawodowych. Pracuję zarówno w kontakcie bezpośrednim jak i zdalnie. Dlaczego superwizja jest ważna? Pomaga się rozwijać, daje możliwość różnych rozwiązań, pomaga się „zwentylować”, daje szerszą perspektywę, wzmacnia.

Sylwia Mielniczek

Miejscowość: Poznań, woj. Wielkopolskie
E-mail: s.mielniczek@pcps.pl

Jestem psycholożką, certyfikowaną superwizorką i specjalistką w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (certyfikaty IPZ), mediatorką, edukatorką od 30 lat związaną z jednostkami pomocy społecznej oraz organizacjami pozarządowymi, które koncentrują się na przeciwdziałaniu przemocy.

Więcej informacji

Posiadam doświadczenie w pracy zarówno z osobami doznającymi przemocy jak i stosującymi ją. Od wielu lat prowadzę szkolenia z zakresu realizacji procedury NK oraz klinicznej pracy socjalnej z osobą/rodziną doznającą przemocy.

Zapraszam do superwizji indywidualnej i grupowej dedykowanej członkom zespołów interdyscyplinarnych, grup diagnostyczno-pomocowych oraz wszystkim tym, którzy wzmacniają w zmianie osoby uwikłane w przemoc. Ważnym obszarem jest dla mnie profilaktyka wypalenia zawodowego w profesjach, których istotą jest wspieranie innych.

Grażyna Pisarczyk

Miejscowość: Kielce, woj. świętokrzyskie
E-mail: gp.sow@wp.pl
Telefon: 607 178 462

Jestem pedagożką, zawodowo związaną z systemem pomocy społecznej, pracuję również jako wykładowczyni akademicka.

Więcej informacji

Pomagam ludziom znajdującym się w trudnych sytuacjach życiowych, przeżywającym kryzysy osobiste i rodzinne.
Mam duże doświadczenie w prowadzeniu superwizji, działań szkoleniowych, edukacyjnych i profilaktycznych. Jestem członkinią kilku zespołów eksperckich, w których pełnię funkcję opiniodawczo – doradczą. Oferuję superwizję dotyczącą pracy z rodziną doświadczającą przemocy. Zajmuję się także obszarem pracy korekcyjno – edukacyjnej z osobami stosującymi przemoc w rodzinie oraz kwestiami merytorycznymi i organizacyjno – technicznymi związanymi z działalnością zespołów interdyscyplinarnych i grup roboczych (dot. np. realizacji procedury „Niebieskie Karty”). Bliski jest mi też obszar zarządzania superwizyjnego w pracy socjalnej, na co dzień wspieram pracowników socjalnych przed wypaleniem zawodowym i kieruję zespołami ludzkimi. Pracuję pod stałą superwizją. Mam podejście holistyczne w pracy z ludźmi, tzn. interesują mnie wszystkie sfery życia człowieka. Świadczę pomoc w kontakcie indywidualnym i grupowym. Superwizję oferuję w formie bezpośredniej lub zdalnej, za pośrednictwem np.: Skype, Zoom.

Sebastian Pluta

Miejscowość: Brzeg, woj. opolskie
E-mail: pluta.sebastian@gmail.com
Telefon: 734 474 280

Tematyką przemocy zajmuję się od początku swojej drogi zawodowej jako psycholog, trener i terapeuta.

Więcej informacji

Począwszy od pracy w Punkcie Pomocy Kryzysowej, współpracy z PCPR, pełniąc funkcję biegłego sądowego, tworząc i realizując programy profilaktyczne i wsparcia w obszarze przeciwdziałania przemocy (Centrum Rozwoju i Wsparcia©). Posiadam doświadczenie w obszarze interwencji kryzysowej, pracy grupowej i indywidualnej korekcyjno-edukacyjnej i terapeutycznej z osobami stosującymi przemoc, jak i osobami jej doświadczającymi. Szczególnym obszarem w tym zakresie jest praca z dziećmi które doświadczają/ły przemocy. Realizuję szkolenia dla różnych grup docelowych, jak również warsztaty dla dzieci i młodzieży.

Oferuję superwizję pracy z osobami doświadczającymi przemocy, w tym dzieci, prowadzenia grup i oddziaływań indywidualnych dla osób stosujących przemoc, tworzenia programów dla osób doświadczających i stosujących przemocy w rodzinie, dla grup roboczych, zespołów interdyscyplinarnych, specjalistów pracujących w obszarze przeciwdziałania przemocy. Oferuję superwizję bezpośrednią (indywidualną i grupową) a także w wersji online.

Tomasz Posłuszny

Miejscowość: Poznań, woj. wielkopolskie
E-mail: t.posluszny@pcps.pl

Jestem absolwentem pedagogiki na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Więcej informacji

Posiadam certyfikat  specjalisty i superwizora w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie Mam doświadczenie trenerskie w prowadzeniu programów korekcyjno-edukacyjnych i psychologiczno – terapeutycznych dla osób stosujących przemoc w rodzinie. Jestem członkiem Zespołu Monitorującego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie III Kadencji przy Ministrze Pracy i Polityki Społecznej, a także członkiem Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie dla m. Poznania, Zawodowo związany jestem z Poznańskim Centrum Profilaktyki Społecznej, Sadem Rejonowym  Poznań – Stare Miasto w Poznaniu i Sądem Okręgowym w Poznaniu.

Oferuję superwizję indywidualną i grupową dla specjalistów pracujących w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie, również w ramach procedury „NK”, realizatorów programów korekcyjno-edukacyjnych i psychologiczno-terapeutycznych.

Agnieszka Puchalska

Miejscowość: Przemyśl, woj. podkarpackie
E-mail: maximapuch@wp.pl

Od 2004 roku w Kuratorskiej Służbie Sądowej pracuję jako Kurator Specjalista obecnie pełnię funkcję Zastępcy Kuratora Okręgowego.

Więcej informacji

Jestem Specjalistą w zakresie Pomocy Ofiarom Przemocy w Rodzinie (certyfikat Instytutu Psychologii Zdrowia nr 332), Specjalistą w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (certyfikat PARPA), Superwizorem w dziedzinie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (certyfikat IPZ nr 59) Mediatorem Sądowym, Biegłym sądowym w zakresie przemocy w rodzinie.

Mam bogate doświadczenie szkoleniowe w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Na moich superwizjach często pojawiają się problemy związane z wypaleniem zawodowym, więc profilaktyka tego zjawiska jest również w kręgu moich zainteresowań. Aktywność w obszarze przeciwdziałania przemocy realizuję również jako wykładowca w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury.

Oferuję superwizje indywidualne i grupowe dotyczące pracy z osobami doświadczającymi przemocy, stosującymi przemoc, ofertę kieruję do służb realizujących procedurę „Niebieska Karta” w szczególności Zespołów Interdyscyplinarnych, pracowników Ośrodków Pomocy Społecznej, kuratorów.

Anna Rechulicz

Miejscowość: Tomaszów Lubelski, woj. lubelskie
E-mail: annarech@gazeta.pl

Jestem psycholożką, interwentką kryzysową, mediatorką sądową ds. karnych, specjalistką pomocy osobom doświadczającym przemocy i superwizorką w tym obszarze.

Więcej informacji

Ukończyłam „Studium metod pracy z dzieckiem wykorzystywanym seksualnie, jego rodzicami i opiekunami”, studia podyplomowe „Interwencja kryzysowa w pracy socjalnej”, szkolenia z Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach, szkolenie dot. pracy z osobami stosującymi przemoc „RODZINA” i in. Od 19 lat kieruję Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej. Jako psycholożka pracuję w gminnych punktach informacyjno – konsultacyjnych. Pracuję z osobami znajdującymi się w trudnych sytuacjach życiowych, przeżywającymi kryzysy osobiste i rodzinne. Jestem członkinią zespołu interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy. Pozostaję pod stałą superwizją. Mam duże doświadczenie w prowadzeniu szkoleń psychologicznych. Oferuję superwizję stacjonarną i online dotyczącą pracy z osobami i rodzinami dotkniętymi przemocą.

Katarzyna Rogala

Miejscowość: Stalowa Wola, woj. podkarpackie
E-mail: katarzynarogala7@gmail.com
Telefon: 691 600 472

Jestem certyfikowaną superwizorką i specjalistką w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie  (PARPA , „Niebieska Linia”), certyfikowaną terapeutką traumy (Somatic Experiencing Practitioner-SEP).

Więcej informacji

Posiadam  ponad 23-letnią praktykę zawodową w pomocy psychologicznej, w tym  interwencji kryzysowej, pomocy społecznej i przeciwdziałania przemocy. Dodatkowo  ukończyłam liczne szkolenia z zakresu wsparcia  psychologicznego  osób  w kryzysie oraz szkolenia dotyczące współpracy instytucjonalnej. Posiadam doświadczenie w zarządzaniu ośrodkiem wsparcia i interwencji kryzysowej oraz zarządzaniu pomocą psychologiczną w traumie masowej.

Prowadzę terapię dla osób doświadczających oraz stosujących przemoc, byłam realizatorem  programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie oraz współautorem  programu psychologiczno-terapeutycznego.  Posiadam wieloletnie doświadczenie w pracy zespołu interdyscyplinarnego oraz grup roboczych. Prowadzę konsultacje, szkolenia i superwizje indywidualne i grupowe.

Oferuję superwizję zdalną z wykorzystaniem komunikatorów internetowych,  m.in. WhatsApp, Skype, Zoom) oraz superwizję realizowaną w kontakcie bezpośrednim.

Elżbieta Rudnicka

Miejscowość: Koszalin, woj. zachodniopomorskie
E-mail: erud1@o2.pl

Jestem certyfikowaną specjalistką i superwizorką w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, pedagożką, terapeutką rodzinną, posiadam  ponad 25-letnią praktykę zawodową.

Więcej informacji

Posiadam doświadczenie w obszarze interwencji kryzysowej, pomocy społecznej, i przeciwdziałania przemocy. Ukończyłam liczne szkolenia z zakresu pracy z osobami w kryzysie oraz współpracy instytucjonalnej. Od 2005 r. współpracuję z ośrodkami interwencji kryzysowej, prowadzę prywatną praktykę terapeutyczną dla rodzin  oraz szkoleniową. Prowadzę terapię dla osób doświadczających oraz stosujących przemoc, od 2007 r. realizuję program korekcyjno-edukacyjny dla osób stosujących przemoc w rodzinie oraz jako uzupełnienie program psychologiczno-terapeutyczny.  Posiadam doświadczenie w pracy zespołu interdyscyplinarnego oraz grup roboczych. Prowadzę konsultacje, szkolenia i superwizje indywidualne i grupowe. Oferuję superwizję dla wszystkich osób pracujących w tym obszarze, we wszystkich  aspektach pracy (również  metodologicznych i proceduralnych). Prowadzę superwizję zespołów oraz indywidualnych osób w ramach realizacji procedury „Niebieskie Karty”.

W okresie pandemii oferuję superwiję zdalną z wykorzystaniem komunikatorów internetowych  m.in. WhatsApp, Skype, Zoom, Teams, Meet) oraz superwizję realizowaną w kontakcie bezpośrednim.

Agnieszka Rusińska

Miejscowość: Poznań, woj. wielkopolskie
E-mail: hagnerusinska@gmail.com

Moje doświadczenia w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie związane są głównie z pracą z osobami stosującymi przemoc.

Więcej informacji

Jestem współautorką Programu edukacyjno-korekcyjnego „Partner” opartego na Modelu Duluth, który prowadziłam od roku 2003. Jako wykładowczyni i trenerka prowadzę szkolenia z zakresu przeciwdziałania przemocy dla przedstawicieli służb pomocowych. W latach 2010-2013 byłam członkinią Rady ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie przy Dyrektorze PARPA.

Mam zaszczyt być również członkinią kapituły przyznawania certyfikatu superwizora w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie Instytutu Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Superwizję prowadzę od 2013 roku zarówno dla osób indywidualnych jak i grup zorganizowanych. Rozumiem ją jako czas wspólnej podróży w której nie ma wytyczonych sztywno szlaków. Razem
szukamy właściwej ścieżki, cieszymy się nowymi przygodami a poznanie i rozumienie klienta rozpoczynamy od wyprawy do własnego wnętrza odkrywając, że rozumienie naszych własnych doświadczeń jest dla nas źródłem wsparcia i ma potencjał przywracania siły.

Justyna Rzytki-Sroka

Miejscowość: Warszawa, woj. mazowieckie
E-mail: aisyt@wp.pl

Jestem psycholożką , specjalistką w zakresie pomocy ofiarom przemocy domowej a od 2019 superwizorem  w dziedzinie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Więcej informacji

Doświadczenie zdobywałam  podczas wieloletniej pracy w Ogólnopolskim Pogotowiu dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” Instytutu Psychologii Zdrowia PTP jako psycholog prowadzący indywidualne spotkania oraz  tworzący i realizujący  programy grupowej pomocy terapeutycznej  dla kobiet także w obszarze kompetencji wychowawczych. Przez wiele lat koordynowałam prace Poradni Telefonicznej Niebieska Linia oraz byłam trenerką w  programie budowania warszawskiego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie „Niebieska Akademia Warszawska”.

Proponuję superwizję w zakresie pracy z osobami dorosłymi i dziećmi w doświadczeniu przemocy –indywidualną oraz grupową. Superwizja może dotyczyć także procesu  tworzenia systemu wsparcia w ramach procedury NK,  obejmować tematykę komunikacji i wzajemnych zależności współpracujących służb oraz zagadnienie budowania programów terapeutycznych oraz standardów pomocy psychologicznej dla osób doświadczających przemocy.

W okresie pandemii oferuję superwizję zdalną z wykorzystaniem komunikatora internetowego: Zoom oraz  Skype.

Jerzy Szczepaniec

Miejscowość: Bochnia, woj. małopolskie
E-mail: jszczepaniec@poczta.onet.pl

Jestem pedagogiem (resocjalizacja UJ), edukatorem  MEN, trenerem w ujęciu Gestalt korzystającym z metod innych podejść.

Więcej informacji

Doświadczenie zdobywałem jako założyciel, dyrektor, trener-terapeuta w placówkach pomocy psychologicznej, profilaktyki i terapii – w oświacie i pomocy społecznej, m.in. w Ośrodku Interwencji Kryzysowej i Wsparcia Ofiar Przemocy w Tarnowie, a także jako koordynator systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie w ROPS i ekspert w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie. Realizuję  autorski program korekcyjno-edukacyjny w zakładach karnych oraz w systemie ambulatoryjnym. W ramach własnej firmy „RELACJA” Ośrodek Psychoedukacji i Rozwoju Relacji – prowadzę szkolenia dla specjalistów w zakresie profilaktyki uzależnień, przeciwdziałania przemocy i pracy z innymi zagrożeniami społecznymi – w ujęciu systemowym.

Oferuję superwizję dotyczącą pracy z rodziną dotkniętą przemocą, z osobami stosującymi przemoc w rodzinie, w tym realizacji programów korekcyjno-edukacyjnych; systemowych działań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w tym obejmującą problemy komunikacji, współdziałania i aktywności w zespole.

Agnieszka Szeptuch

Miejscowość: Dąbrowa Górnicza, województwo śląskie
E-mail: szeptucha@op.pl
Telefon: 606 230 736

Jestem psychologiem, certyfikowaną psychoterapeutką, certyfikowaną specjalistką i superwizorką w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, certyfikowaną superwizorką pracy socjalnej.

Więcej informacji

Mam doświadczenie w obszarze diagnozy, prowadzenia terapii indywidualnej i grupowej dla osób uwikłanych w przemoc domową oraz realizacji programów korekcyjno-edukacyjnych. Wspieram także profesjonalistów pomocy społecznej, oświaty, ochrony zdrowia, wymiaru sprawiedliwości w ramach warsztatów, treningów, superwizji indywidualnej i grupowej w zakresie m.in.: budowania współpracy z osobami doznającymi przemocy domowej i stosującymi ją, budowania współpracy zespołowej na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie, radzenia sobie z trudnymi emocjami w pracy, przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu. Pracuję stacjonarnie, a razie konieczności – online.

Marta Szymanek

Miejscowość: Cieszyn woj. śląskie
E-mail: szymanekmarta@wp.pl
Telefon: 509 190 971

Jestem certyfikowaną superwizorką i specjalistką ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz trenerką umiejętności psychospołecznych.

Więcej informacji

Jestem absolwentką Uniwersytetu Warszawskiego, a także studiów podyplomowych w zakresie coachingu oraz organizacji pomocy społecznej. Ukończyłam szereg kursów i szkoleń, w tym w zakresie pomocy w sytuacji przemocy w rodzinie, terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach (kurs zaawansowany), mediacji. Posiadam doświadczenie w kierowaniu zespołem interdyscyplinarnym, prowadzeniu grup wsparcia, opracowywaniu lokalnych badań, strategii i kampanii. Biorę udział w projektach lokalnych, ogólnopolskich i międzynarodowych dot. przeciwdziałania przemocy. Prowadzę szkolenia dla kadry pomocy społecznej, oświaty, policji i ochrony zdrowia. Jestem autorką artykułów o tematyce przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Oferuję superwizję zespołów interdyscyplinarnych i grup roboczych, w zakresie realizacji procedury „NK” i organizacji lokalnych systemów przeciwdziałania przemocy, a także indywidualną i grupową superwizję pracy z osobami doświadczającymi przemocy w rodzinie, stacjonarnie oraz online.

Bogna Szymkiewicz-Kowalska

Miejscowość: Warszawa, woj. mazowieckie
E-mail: bsz@bogna.eu

Pracuję w Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego. Posiadam dyplom terapeutyczny w zakresie psychologii zorientowanej na proces wydany w Zurichu.

Więcej informacji

Jestem współzałożycielką szkoły terapeutycznej przy Polskim Towarzystwie Psychologii Procesu.W codziennej praktyce terapeutycznej pracuję z traumą i ofiarami przemocy. W latach 2006-2013 byłam superwizorką Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”. Jestem autorką i realizatorką programu szkoleniowego dla superwizorów w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.  Jestem autorką artykułu „Zniewolenie i kontrola. Przemoc domowa jako łamanie praw człowieka” – Niebieska Linia 5/2009 i książki „Dlaczego tak trudno jest odejść. Narracje kobiet doświadczających przemocy” – wyd. Eneteia, Warszawa 2016

Oferuję superwizję pracy indywidualnej i grupowej z osobami doświadczającymi przemocy oraz superwizję zespołów – budowanie komunikacji, praca nad świadomością rang i zależności wzajemnych.

Helena Tomaszewicz

Miejscowość: Gdańsk, woj. pomorskie
E-mail: helena.tom@interia.pl

Jestem  Certyfikowanym Specjalistą Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

Więcej informacji

Przez 13 lat pracowałam w Wojewódzkim Ośrodku Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia, gdzie prowadziłam psychoterapię indywidualną i grupową dla osób współuzależnionych,  oraz dla osób doznających przemocy w rodzinie. Przez 7 lat pracowałam ze sprawcami przemocy w rodzinie, w ramach Programu Korekcyjno – Edukacyjnego. Wspólnie z Sekcją Prewencji KMP w Gdańsku stworzyłam i brałam udział z patrolem policji w interwencjach domowych w przypadkach przemocy w rodzinie. Mam doświadczenie w prowadzeniu szkoleń, uczestniczę w grupach roboczych, ZI, współpracuję z lokalnym  systemem p-w działania przemocy w rodzinie.

Oferuję superwizje  zespołów terapeutycznych w zakresie przemocy w rodzinie, Zespołów Interdyscyplinarnych, Grup Roboczych w ramach  procedury NK.

Celina Uherek-Biernat

Miejscowość: Wodzisław Śląski, woj. śląskie
E-mail: celinau@poczta.onet.pl

Jestem psycholożką, a od 2006 roku pracuję w Specjalistycznym Ośrodku Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Wodzisławiu Śl.

Więcej informacji

Jestem członkiem Zespołu Interdyscyplinarnego oraz  koordynatorem Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Powiecie Wodzisławskim. Współpracuję ze Szkołą Policji w Katowicach- realizuję dla słuchaczy wizyty studyjne w ramach odbywanego przez nich specjalistycznego szkolenia w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Realizuję program korekcyjno-edukacyjny w Modelu DULUTH, udzielam indywidualnych konsultacji psychologicznych. Wspieram dorosłych i dzieci w radzeniu sobie z trudnymi emocjami.  Jako dyrektor SOW na co dzień mocuję się z różnymi zagadnieniami z zakresu zarządzania, komunikacji oraz współpracy.

Oferuję superwizję z obszaru pracy z osobą doświadczającą przemocy, motywacji osób stosujących przemoc w rodzinie do udziału w programie korekcyjno – edukacyjnym oraz realizacji programu,   współpracy służb i realizacji zadań Zespołu Interdyscyplinarnego, grup roboczych oraz budowania lokalnych sieci wsparcia.

Jacek Urbaniak

Miejscowość: Kościan, woj. wielkopolskie
E-mail: jaca7@vp.pl
Telefon: 501 190 920

Jestem pedagogiem, certyfikowanym specjalistą psychoterapii uzależnień (certyfikat PARPA nr 593, KBPN nr SP/0503/2010), specjalistą w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (certyfikat PARPA) i superwizorem (certyfikat IPZ PTP nr 84).

Więcej informacji

Posiadam wieloletnie doświadczenie w pracy z osobami uzależnionymi i współuzależnionymi oraz w zakresie przeciwdziałania przemocy. Pracuję z wykorzystaniem podejścia integracyjnego. Od wielu lat prowadzę grupy dla osób doświadczających przemocy, jak i stosujących przemoc domową.

Zapraszam do superwizji w formie indywidualnej i grupowej w zakresie pracy z osobami stosującymi i doznającymi przemocy.

Hanna Węgrzynowicz

Miejscowość: Gdańsk, woj. pomorskie
E-mail: hanawicz@wp.pl

Jestem certyfikowaną specjalistką psychoterapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia oraz certyfikowaną specjalistką i superwizorką ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Więcej informacji

Przez 16 lat pracowałam w Wojewódzkim Ośrodku Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia, gdzie prowadziłam psychoterapię indywidualną i grupową dla osób uzależnionych, ich rodzin oraz dla osób doznających przemocy w rodzinie. Stworzyłam program grupy psychoedukacyjnej dla osób doświadczających przemocy w rodzinie, który jest realizowany w różnych ośrodkach w kraju. Mam doświadczenie w prowadzeniu interwencji, uczestniczę w grupach roboczych ZI, współpracuję z lokalnym  systemem przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Prowadzę superwizję:

  • zespołów terapeutycznych w zakresie przemocy w rodzinie,
  • zespołów interpersonalnych ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
  • realizacji procedury „Niebieskie Karty”,
  • pracy z osobami doświadczającymi przemocy.

Tadeusz Wieszczyk

Miejscowość: Warszawa, woj. mazowieckie
E-mail: tadeusz.wieszczyk@wp.pl
Telefon: 608 323 837

Jestem certyfikowanym superwizorem i specjalistą w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz pomocy ofiarom przemocy (certyfikaty IPZ PTP  oraz PARPA), dyplomowanym specjalistą w zakresie organizacji pomocy społecznej; terapii uzależnień; psychologii rodziny.

Więcej informacji

Od  1992 r. zajmuję się poradnictwem i terapią  dla osób z problemem uzależnień, współuzależnień, DDA. Od 2000 r. współpracuję z Centrum Konsultacyjnym AKMED. W latach 1999-2019 kierowałem Ośrodkiem dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „DOM” w Warszawie. Ukończyłem specjalistyczne szkolenia, m.in. Studium Pomocy Psychologicznej, Studium Terapii Uzależnień, Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, 4-letnie szkolenie psychoterapeutyczne w Analizie Grupowej „Rasztów”.

Oferuję superwizję i szkolenia dla ZI oraz grup roboczych; wsparcie dla kadry zarządzającej oraz dla specjalistów pracy socjalnej, asystentów rodziny, pracowników placówek wsparcia dziennego, rodzin zastępczych, koordynatorów pieczy zastępczej, psychologów, terapeutów, pracowników centrów pomocy rodzinie, ośrodków interwencji kryzysowej, placówek opiekuńczo – wychowawczych, ognisk wychowawczych.

Iwona A. Wiśniewska

Miejscowość: Kraków woj. małopolskie
E-mail: iwona_awis@poczta.onet.pl

Obszarem przeciwdziałania przemocy w rodzinie zajmuję się od 1998 r. Pierwsze doświadczenie zdobywałam m.in. w USA (Overcoming Barriers: Women’s Rights in the U.S.).

Więcej informacji

Pracuję w Specjalistycznym Ośrodku Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie (dyrektorka, psychoterapeutka). Posiadam wieloletnie doświadczenie w pracy indywidualnej oraz grupowej z osobami doznającymi przemocy: dorosłymi i dziećmi. Pracuję w nurcie psychoterapii CBT oraz seksuologii klinicznej. Jestem certyfikowaną specjalistką i superwizorką z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, członkinią PTTPB, członkinią Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie – Zespołu Strategicznego i Wojewódzkiego Zespołu ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim.

Oferuję superwizję bezpośrednią (indywidualną i grupową) oraz zdalną z wykorzystaniem komunikatora Whatsapp i Skype dla zespołów interdyscyplinarnych, grup zawodowych pracujących w obszarze szeroko pojętej pracy z osobą dorosłą/dzieckiem. Zdanie „Nigdy nie jest za późno na zmiany, zawsze można zacząć od początku” towarzyszy mi od początku w pracy zawodowej.

Obszarem przeciwdziałania przemocy w rodzinie zajmuję się od 1998 r. Pierwsze doświadczenie zdobywałam m.in. w US (Partcipated in the International Visitor Program of the United States Information Agency „Overcoming Barriers: Women s Rights inthe U.S”). Pracuję w Specjalistycznym Ośrodku Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie (dyrektorką/psychoterapeutką). Posiadam wieloletnie doświadczenie w pracy indywidualnej oraz grupowej z osobami doznającymi przemocy: dorosłymi i dziećmi. Pracuję w nurcie psychoterapii CBT oraz seksuologii klinicznej. Prowadzę wiele szkoleń i konferencji z obszaru diagnozy, rozpoznawania i przeciwdziałania przemocy itp.  Jestem certyfikowaną specjalistą w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, certyfikowaną specjalistą w zakresie pomocy ofiarom przemocy w rodzinie nr 167 (certyfikaty IPZ PTP  oraz PARPA), superwizorką z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie (certyfikat IPZ). członkiem PTTPB, członkiem Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie – Zespołu Strategicznego, członkiem Wojewódzkiego Zespołu ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie.

Oferuję superwizję bezpośrednią (indywidualną i grupową) oraz zdalną z wykorzystaniem komunikatora Whatsapp, Skype dla zespołów interdyscyplinarnych, grup zawodowych pracujących w obszarze szeroko pojętej  pracy z osobą dorosłą/dzieckiem doświadczającą przemocy oraz szkolenia.  Zdanie „Nigdy nie jest za późno na zmiany, zawsze można zacząć od początku” towarzyszy mi od początku w pracy zawodowej.

Piotr Wojnowski

Miejscowość: Poznań, woj. wielkopolskie
E-mail: p.wojnowski@pcps.pl
Telefon: 602 679 669

Obszarem przeciwdziałania przemocy w rodzinie zajmuję się od 1998 roku.

Więcej informacji

Doświadczenie w tej pracy zdobywałem początkowo jako kurator sądowy ds. karnych. Od 2001 roku, będąc współautorem i realizatorem Programu „Partner”, wdrażałem w Wielkopolsce pracę w modelu korekcyjno-edukacyjnym z osobami stosującymi przemoc. Związany jestem z Poznańskim Centrum Profilaktyki Społecznej, które oferuje wsparcie psychologiczne i terapeutyczne dla osób doświadczających i stosujących przemoc oraz szkolenia i superwizje dla specjalistów. Pracuję indywidualnie oraz prowadzę grupy terapeutyczno-edukacyjne. Jestem członkiem Zespołu interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w Poznaniu.

Oferuję superwizję zespołów interdyscyplinarnych i grup roboczych, w zakresie realizacji procedury „NK” i organizacji lokalnych systemów przeciwdziałania przemocy, a także indywidualną i grupową superwizję pracy z osobami doświadczającymi przemocy w rodzinie i osobami stosującymi przemoc w rodzinie.

Grzegorz Wrona

Miejscowość: Warszawa, woj. mazowieckie
E-mail: gawron2006@gmail.com

Jestem prawnikiem, adwokatem, doktorem nauk prawnych (Uniwersytet Warszawski), certyfikowanym specjalistą z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie (certyfikat PARPA) oraz superwizorem z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie (certyfikat IPZ).

Więcej informacji

Doświadczenie zawodowe zdobywałem pracując w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w Biurze Pełnomocnika ds. Równego Statusy Kobiet i Mężczyzn, Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej, Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Warszawie oraz Biurze Rzecznika Praw Dziecka gdzie pełniłem obowiązki Dyrektora Zespołu Spraw Społecznych i Prawa Administracyjnego. Od 2004 r. udzielam bezpłatnych konsultacji prawnych w PIK m. st. Warszawy oraz Warszawskim Ośrodku Interwencji Kryzysowej. W latach 2012 – 2020 superwizowałem pracę osób wchodzących w skład systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie Dzielnicy Ursynów m. st. Warszawy. Od 2006 r. jestem członkiem Rady ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie przy Dyrektorze PARPA. Jestem autorem komentarza do ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz komentarza do rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie procedury NK oraz wzorów formularza NK.

Agnieszka Zachmann

Miejscowość: Poznań, woj. wielkopolskie
E-mail: gabinet@agnieszkazachmann.pl

Jestem terapeutką traumy (certyfikat SE, SOMA, NARM, NAPD, EMDR), akredytowaną asystentką SE, współpracuję z Polskim Stowarzyszeniem SE.

Więcej informacji

Specjalizuję się w pracy z traumą szokową i rozwojową (relacyjną, prenatalną, okołoporodową i wczesnodziecięcą). Pracuję z osobami, które były lub pozostają w krzywdzących związkach, szczególnie w relacjach z osobami narcystycznymi, borderline. W Fundacji PCPS przez 15 lat realizowałam program edukacyjno-korekcyjny oraz autorski model oddziaływań terapeutyczno-edukacyjnych „Partner” dla mężczyzn stosujących przemoc i ich rodzin. Pracuję nad stworzeniem najkorzystniejszego terapeutycznego wsparcia dla osób doświadczających przemocy. Oferuję superwizję uwzględniającą różne aspekty pracy z osobą stosującą przemoc oraz osobą doświadczającą przemocy, budowanie komunikacji w zespole, rozpoznawanie skuteczności podejmowanych działań i odpowiedzialności przyjmowanej przez specjalistów, rozwiązywanie trudności organizacyjnych oraz komunikacyjnych w zespole.