Aktualności

Superwizje koleżeńskie dla superwizorek i superwizorów

Z inicjatywy Rady Superwizorów ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, od początku 2021 roku cyklicznie odbywają się spotkania superwizyjne dla superwizorek i superwizorów w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Spotkania poświęcone są oglądaniu własnej pracy superwizyjnej, dzieleniu się różnymi wątpliwościami i trudnościami związanymi z tą pracą oraz uzyskiwaniu wsparcia od superwizorek i superwizorów uczestniczących w spotkaniu. Sesje odbywają się przeciętnie raz w miesiącu na platformie ZOOM i uczestniczyć w nich może przeciętnie 12 – 15 osób. Spotkania mają otwarty charakter i w każdej sesji może uczestniczyć superwizorka lub superwizor, bez względu na to czy brał udział w poprzednich spotkaniach czy też nie. Informacje o spotkaniach przesyłane są pod adresy mailowe superwizorek i superwizorów. O kwalifikacji decyduje kolejność zgłoszeń. Najbliższe spotkanie superwizyjne w dniu 5 października 2021, w godzinach 18h00 – 20h00, moderować będą superwizorki Sabina Lasok-Chwiedoruk i Beata Klocek. Zapraszamy!!!

Dotychczas odbyły się następujące sesje superwizji koleżeńskiej dla superwizorek i superwizorów:

19 lutego 2021 (moderatorka Liliana Krzywicka)

25 marca 2021 (moderator Adam Chojnacki)

8 kwietnia 2021 (moderatorka Renata Kałucka)

29 kwietnia 2021 (moderatorka Liliana Krzywicka)

20 maja 2021 (moderatorka Beata Kita)

14 czerwca 2021 (moderator Piotr Wojnowski)

24 sierpnia 2021 (moderatorka Katarzyna Rogala)