Aktualności

Superwizje koleżeńskie dla superwizorek i superwizorów

Z inicjatywy Rady Superwizorów ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, od początku 2021 roku cyklicznie odbywają się spotkania superwizyjne dla superwizorek i superwizorów w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Spotkania poświęcone są oglądaniu własnej pracy superwizyjnej, dzieleniu się różnymi wątpliwościami i trudnościami związanymi z tą pracą oraz uzyskiwaniu wsparcia od superwizorek i superwizorów uczestniczących w spotkaniu. Sesje odbywają się  na platformie ZOOM i mają otwarty charakter. W każdej sesji może uczestniczyć superwizorka lub superwizor, bez względu na to czy brał udział w poprzednich spotkaniach czy też nie. Informacje o spotkaniach przesyłane są pod adresy mailowe superwizorek i superwizorów. O kwalifikacji decyduje kolejność zgłoszeń. Najbliższe spotkania superwizyjne zaplanowane zostały na:

14 listopada 2022, godz. 18h00 do 20h00 – moderatorka Beata Kita

15 grudnia 2022, godz. 19h00 do 21h00 – moderator Grzegorz Wrona

28 grudnia 2022, godz. 19h00 do 21h00 – moderatorka Renata Durda

Zapraszamy!!!

 

Dotychczas odbyły się następujące sesje superwizji koleżeńskiej dla superwizorek i superwizorów:

19 lutego 2021 (moderatorka Liliana Krzywicka)

25 marca 2021 (moderator Adam Chojnacki)

8 kwietnia 2021 (moderatorka Renata Kałucka)

29 kwietnia 2021 (moderatorka Liliana Krzywicka)

20 maja 2021 (moderatorka Beata Kita)

14 czerwca 2021 (moderator Piotr Wojnowski)

24 sierpnia 2021 (moderatorka Katarzyna Rogala)

5 października 2021 (moderatorki Sabina Lasok-Chwiedoruk i Beata Klocek)

17  listopada 2021 (moderatorka Elżbieta Jadwiga Marczyńska)

15 grudnia 2021 (moderator Adam Chojnacki)

8 lutego 2022 (moderatorka Katarzyna Fenik-Gaberle)

16 lutego 2022 (moderatorka Liliana Krzywicka)

29 marca 2022 (moderatorka Renata Durda)

25 kwietnia 2022 (moderatorka Elżbieta Jadwiga Marczyńska)

26 lipca 2022 (moderatorka Liliana Krzywicka)

31 sierpnia 2022 (moderatorka Katarzyna Rogala)