Aktualności

Superwizje koleżeńskie dla superwizorek i superwizorów

Z inicjatywy Rady Superwizorów ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, od początku 2021 roku cyklicznie odbywają się spotkania superwizyjne online dla superwizorek i superwizorów w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Spotkania te poświęcone są oglądaniu własnej pracy superwizyjnej, dzieleniu się różnymi wątpliwościami i trudnościami związanymi z tą pracą oraz uzyskiwaniu wsparcia od superwizorek i superwizorów uczestniczących w spotkaniu. Informacja o najbliższym spotkaniu  superwizyjnym pojawi się niebawem.

Zapraszamy!!!

 

Dotychczas odbyły się następujące sesje superwizji koleżeńskiej dla superwizorek i superwizorów:

19 lutego 2021 (moderatorka Liliana Krzywicka)

25 marca 2021 (moderator Adam Chojnacki)

8 kwietnia 2021 (moderatorka Renata Kałucka)

29 kwietnia 2021 (moderatorka Liliana Krzywicka)

20 maja 2021 (moderatorka Beata Kita)

14 czerwca 2021 (moderator Piotr Wojnowski)

24 sierpnia 2021 (moderatorka Katarzyna Rogala)

5 października 2021 (moderatorki Sabina Lasok-Chwiedoruk i Beata Klocek)

17  listopada 2021 (moderatorka Elżbieta Jadwiga Marczyńska)

15 grudnia 2021 (moderator Adam Chojnacki)

8 lutego 2022 (moderatorka Katarzyna Fenik-Gaberle)

16 lutego 2022 (moderatorka Liliana Krzywicka)

29 marca 2022 (moderatorka Renata Durda)

25 kwietnia 2022 (moderatorka Elżbieta Jadwiga Marczyńska)

26 lipca 2022 (moderatorka Liliana Krzywicka)

31 sierpnia 2022 (moderatorka Katarzyna Rogala)

14 listopada 2022 (moderatorka Beata Kita)

15 grudnia 2022 (moderator Grzegorz Wrona)

28 grudnia 2022 (moderator Adam Chojnacki)

15 lutego 2023 (moderatorka Liliana Krzywicka)

30 marca 2023 (moderatorka Agnieszka Machnowska)

19 czerwca 2023 (moderatorka Ewa Bachanek-Znamierowska)

31 sierpnia 2023 (moderatorka Elżbieta Jadwiga Marczyńska)

29 września 2923 (moderatorka Agnieszka Szeptuch)

21 października 2023 (moderatorka Renata Durda)

7 grudnia 2023 (moderatorka Katarzyna Fenik-Gaberle)

28 grudnia 2023 (moderator Piotr Wojnowski)

16 stycznia 2024 (moderatorka Liliana Krzywicka)