Aktualności

VI Zjazd Superwizorów

Superwizorki i superwizorzy w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w dniach 23 i 24 lutego 2024 w Warszawie, spotkali się już po raz szósty na corocznym zjeździe.  To spotkanie było szczególnie ważne dla całego naszego środowiska,  gdyż w jego trakcie został przyjęty Kodeks Etyczny oraz Regulamin Komisji Etyki Superwizorów, a także wybrana została pięcioosobowa Komisja Etyki. Zjazd pozwolił nam na omówienie istotnych zmian legislacyjnych związanych z obszarem przeciwdziałania przemocy. Dzięki Justynie Podlewskiej z Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę przyjrzeliśmy się regulacjom służącym ochronie dzieci, a adwokat i superwizor Grzegorz Wrona odpowiedział na nasze pytania dotyczące praktycznych aspektów pracy w świetle znowelizowanej ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej. Podczas zjazdu mieliśmy również dwa bardzo interesujące spotkania z dwoma niezwykłymi autorkami książek Grażyną  Plebanek i Ewą Plutą.

VI Zjazd Superwizorów w zakresie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie przechodzi do historii. A kolejny VII Zjazd odbędzie się już  21 i 22 lutego 2025.