Aktualności

Kodeks etyczny i Komisja etyczna superwizorów

Szanowni Państwo,

informujemy, że podczas VI Zjazdu Superwizorów, w dniu 24 lutego 2024 r. w Warszawie, został uchwalony Kodeks Etyczny Superwizorów i Superwizorek w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie posiadających certyfikaty Instytutu Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. W tym samym dniu wybrana została także, na czteroletnią kadencję, Komisja Etyczna Superwizorów i Superwizorek w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie IPZ PTP.

Skład Komisji jest następujący:

  • Sabina Lasok-Chwiedoruk – przewodnicząca komisji
  • Katarzyna Fenik-Gaberle – wiceprzewodnicząca komisji
  • Ewa Bachanek-Znamierowska – sekretarzyni komisji
  • Beata Kita – członkini komisji
  • Tomasz Posłuszny – członek komisji

Komisja działa przy Radzie Superwizorów w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie IPZ PTP. Jej funkcjonowanie określa Regulamin Komisji Etycznej. Do zadań Komisji należy: nadzór nad przestrzeganiem Kodeksu Etycznego, promowanie wartości etycznych w pracy superwizyjnej oraz rozpatrywanie wniosków w sytuacji zgłoszenia naruszeń zasad i norm etycznych przez superwizorki i superwizorów posiadających ważny certyfikat.

Zgłoszenia dotyczące potencjalnych nieprawidłowości można kierować na adres: rada@superwizorzy.eu. W miarę możliwości prosimy o przesyłanie wiadomości zaszyfrowanych.

Pliki do pobrania:

KODEKS  ETYCZNY

REGULAMIN KOMISJI ETYCZNEJ