Superwizja

Czym jest superwizja?

Superwizja

Czym jest superwizja w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie?

Superwizja to ważne narzędzie w pracy na rzecz zatrzymywania przemocy w rodzinie i leczenia jej skutków. Osoby pomagające poszczególnym osobom, ale także całym rodzinom spotykają się z superwizorem, czyli kolegą starszym doświadczeniem i bogatszym w wiedzę po to, aby omówić swoją pracę z klientem/pacjentem, rodziną pod kątem pojawiających się wątpliwości, trudności i dylematów, zarówno w obszarze merytorycznym, jak i społecznym, a także emocjonalnym.

Pomaganie osobom doznającym przemocy, stosującym ją, albo będącym jej świadkami jest procesem trudnym dla pomagacza, obciążającym go psychicznie. Stąd założenia superwizji wskazują na potrzebę wspierania osób superwizujących się (superwizantów) w tym, aby jak najefektywniej były w stanie wykonywać swoją pracę, nie ulegając mechanizmom wypalenia zawodowego. Superwizja jest także formą szkolenia, czyli pogłębiania wiedzy na temat zjawiska przemocy w rodzinie. Jest też wreszcie sposobem rozwijania i doskonalenia warsztatu pracy poszczególnych pomagaczy.

Potrzeba Superwizji

Superwizja potrzebna jest każdemu pomagaczowi, osobie, która pracuje na rzecz swoich podopiecznych mających doświadczenia przemocy domowej.

Superwizja odbywa się w formie spotkania grupowego albo indywidualnego. Przykładem grup superwizyjnych są zespoły interdyscyplinarne i grupy robocze działające w ramach procedury „Niebieskie Karty”, a także zespoły organizacji pozarządowych pomagające osobom doświadczającym przemocy – dorosłym, dzieciom lub osobom stosującym przemoc. Spotkania superwizyjne objęte są zasadą tajemnicy, która dotyczy wszystkich osób biorących w nim udział, także superwizora.

Więcej o superwizji przeczytasz w poniższych artykułach:

Renata Durda, Renata Kałucka: Superwizja w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

http://www.niebieskalinia.pl/pismo/wydania/dostepne-artykuly/5368-wspieranie-kompetencji-superwizja-w-zakresie-przeciwdzialania

Grażyna Pisarczyk: Superwizja – krok w kierunku profesjonalizmu

http://www.niebieskalinia.pl/pismo/wydania/dostepne-artykuly/5367-superwizja-krok-w-strone-profesjonalizmu

Renata Kałucka, Piotr Antoniak: Superwizja w pracy nad przemocą domową

http://www.niebieskalinia.pl/pismo/wydania/dostepne-artykuly/4868-superwizja-w-pracy-nad-przemoca-domowa

Korzyści

W obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Osoby pomagające poszczególnym osobom, ale także całym rodzinom spotykają się z superwizorem, czyli kolegą starszym doświadczeniem i bogatszym w wiedzę po to, aby omówić swoją pracę z klientem/pacjentem, rodziną pod kątem pojawiających się wątpliwości, trudności i dylematów, zarówno w obszarze merytorycznym, jak i społecznym, a także emocjonalnym.

superwizja-korzysci
Opinie