Komunikaty

Bądź z nami na bieżąco, czytaj aktualności na naszym blogu.

bg
Aktualności

RODO w procedurze „Niebieskie Karty”

Osoby, co do których istnieje podejrzenie, że stosują przemoc w rodzinie oraz osoby stosujące przemoc w rodzinie, mają znacznie ograniczony dostęp do dokumentacji zgromadzonej w procedurze „Niebieskie Kar...

zjazd 2019
Aktualności

Sprawozdanie z I Zjazdu Superwizorów w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

I Zjazd Superwizorów w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie odbył się w dniach 22 i 23 lutego 2019 roku w Warszawie. Uczestniczyło w nim 34 superwizorek i superwizorów. Uroczystego otwarcie Zjazdu doko...

zjazd 1
Aktualności

I Ogólnopolski zjazd superwizorów w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

W dniach 22 i 23 lutego 2019 w Warszawie odbywa się I Ogólnopolski zjazd superwizorów w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.  Głównym celem zjazdu jest omówienie dotychczasowej działalności superwizor...

img_0202
Aktualności

Superwizja w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie – edycja 2019

Fundacja PCPS – Poznańskie Centrum Profilaktyki Społecznej na zlecenie Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych realizuje projekt „Prowadzenie superwizji dla osób pracujących w obszar...

Narodowy Program Zdrowia
Aktualności

Pierwszy ogólnopolski projekt superwizji

W okresie od 1 stycznia do 30 listopada 2018 superwizorzy w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie przeprowadzili pierwszy ogólnopolski projekt superwizji dla specjalistów tworzących zespoły interdyscypl...