Aktualności

Aktualności

Odszedł prof. Jerzy Mellibruda

Z głębokim żalem zawiadamiamy, iż w dniu 4 września odszedł prof. Jerzy Mellibruda, dyrektor Instytutu Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, a także twórca Ogólnopolskiego Pogotowia dla Of...

Ołtarzew
Aktualności

Spotkanie ewaluacyjne superwizorów w Ołtarzewie

W dniach 7 i 8 sierpnia 2020, w Hotelu Lamberton*** w Ołtarzewie, superwizorzy w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie uczestniczyli w spotkaniu ewaluacyjnym trzeciej edycji projektu „Prowadzenie superw...

superwizja-korzysci
Aktualności

W obronie antyprzemocowej Konwencji Stambulskiej – Apel skierowany do Premiera

W obliczu pojawiających się w przestrzeni publicznej informacji dotyczących treści i znaczenia Konwencji Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej, w imieniu Rady Superwiz...

Niebieskie Karty
Aktualności

Odpowiedź MRPiPS na wystąpienie Rady Superwizorów w sprawie wzrostu liczby rodzin zagrożonych przemocą

Pani Renata Durda Przewodnicząca Rady Superwizorów w zakresie przeciwdziałania przemocy  w rodzinie Instytut Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego   Szanowna Pani Przewodnicząca, uprzejmi...

FDDS
Aktualności

Nowe sposoby interwencji na rzecz dzieci doświadczających przemocy w okresie epidemii

Liczba przypadków przemocy domowej w okresie epidemii koronawirusa rośnie w gwałtownym tempie. Strach, niepewność, brak poczucia kontroli, atmosfera napięcia i zagrożenia towarzyszące codziennym przekazom media...

przemoc
Aktualności

Wystąpienie Rady Superwizorów w sprawie wzrostu liczby rodzin zagrożonych przemocą

Wobec odnotowanego wzrostu liczby rodzin zagrożonych przemocą w rodzinie oraz obawy załamania się systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie przedstawiamy treść wystąpienia z dnia 16 kwietnia 2020 Rady Superw...

okładka poradnika ops
Aktualności

Jak realizować zadania ośrodków pomocy społecznej w czasie kryzysów?

W marcu 2020 roku całe społeczeństwa, a także ośrodki pomocy społecznej, stanęły naprzeciw nowemu wyzwaniu zorganizowania pomocy dla osób i rodzin w związku  z pojawieniem się zagrożenia koronawirusem SARS-COV-...

przemoc
Aktualności

Koronawirus. Osoby doświadczające przemocy domowej znalazły się w sytuacji zagrożenia życia – RPO wystąpił do minister rodziny

W związku z ograniczeniami wolności przemieszczania się i wprowadzeniem dla części obywateli obowiązkowej kwarantanny osoby doświadczające przemocy domowej znalazły się w niezwykle trudnej sytuacji W obecnych w...

Niebieskie Karty
Aktualności

Procedura „Niebieskie Karty” w czasie pandemii / epidemii / stanów nadzwyczajnych

Grzegorz Wrona Wstęp Podstawą prawną działania w czasie pandemii/epidemii/stanów nadzwyczajnych jest art. 9a ust. 13 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, zgodnie z którym człon...

II Zjazd
Aktualności

Sprawozdanie z II Zjazdu Superwizorów

W dniach 28-29 lutego 2020 roku w Warszawie odbył się II Zjazd Superwizorów pod hasłem „Wsparcie dla osób pracujących w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie – rola i miejsce superwizji.” Uczestniczyły ...