Aktualności

Renata Durda laureatką Nagrody Polskiej Rady Biznesu

Z ogromną przyjemnością informujemy, że tegoroczną laureatką Nagrody Polskiej Rady Biznesu w kategorii Działalność społeczna została Renata Durda, kierowniczka Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie IPZ, superwizorka w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, Przewodnicząca Rady Superwizorów.

Nagroda została wręczona w trakcie uroczystej gali w poniedziałek 12 września 2022 w Warszawie. Obok Renaty Durdy w kategorii Działalność społeczna nominowani byli Piotr Bystrianin z Fundacji „Ocalenie” wspierającej uchodźców oraz Michał Wroniszewski z Fundacji „Synapsis” działającej na rzecz osób z autyzmem.

Nagroda jest przyznawana od 2012 roku. Jest to jedno z najbardziej znanych i prestiżowych wyróżnień dla najwybitniejszych postaci polskiej przedsiębiorczości i sektora działalności społecznej. Nagroda przyznawana jest obecnie w czterech kategoriach: Sukces – Nagroda im. Jana Kulczyka – przyznawana za zrealizowanie spektakularnego projektu biznesowego, który wywarł trwały wpływ na polski rynek; Wizja i Innowacje – Nagroda pod patronatem Zarządu Polskiej Rady Biznesu – przyznawana za zastosowanie nowej, odważnej, niestandardowej i niekonwencjonalnej koncepcji lub nowej idei biznesowej; Działalność społeczna – Nagroda im. Andrzeja Czerneckiego – przyznawana za działalność społeczną i filantropijną, której celem jest pomoc osobom i środowiskom szczególnie potrzebującym; Nagroda specjalna – Nagroda im. Jana Wejcherta – przyznawana za działalność, która wywarła znaczący wpływ na rozwój polskiego życia gospodarczego i społecznego.

Laureatce nagrody i finalistom serdecznie gratulujemy! Renato, najlepsze życzenia 🙂