Aktualności

Relacja z IV Zjazdu Superwizorów

W dniach 26 i 27 lutego 2022 roku odbył się IV Zjazd Superwizorów w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. W związku z sytuacją epidemiczną znów spotkaliśmy się online.

Program Zjazdu przedstawiał się następująco:

Sobota, 26.02.2022r.

  • Powitanie uczestników Zjazdu przez Zofię Sobolewską-Mellibrudę – dyrektorkę Instytutu Psychologii Zdrowia PTP i Renatę Durdę – przewodniczącą Rady Superwizorów.
  • Wspomnienie o naszej koleżance Barbarze Leszczyńskiej z Opola, która zmarła 31 grudnia 2021 roku.
  • Wykład dr hab. Dagmary Woźniakowskiej – Fajst pt.: „I że cię nie opuszczę, czyli o stalkingu w bliskich związkach”. Był świetną okazją do zanurzenia się w problematykę stalkingu – poznania jego mechanizmów, typologii sprawców stalkingu, specyficznej motywacji, która stoi za ich działaniem. Uświadomił nam także, jak trudno jest z takiej formy przemocy wyzwolić się
  • Seminarium prawne poprowadzone przez dr Grzegorza Wronę o tym, co nowego dzieje się w przepisach prawa dotyczących przeciwdziałania przemocy domowej. Seminarium było nie tylko okazją do podsumowania zmian i projektów zmian prawnych z ostatniego roku, ale także dostarczyło nam inspiracji do praktycznego stosowania prawa w naszej pracy superwizorskiej.
  • ZOOM Cafe – moduł dedykowany relacjom między nami superwizorami, który poprowadziła Grażyna Pisarczyk. Pracowaliśmy w małych grupach. Była okazja, żeby poznać się z nowymi osobam i gośćmi Zjazdu. Rozmawialiśmy o tym, czym żyje nasze środowisko, o trudnościach związanych z trwającą już od prawie dwóch lat pandemią koronawirusa, do której teraz dołączyły niepokojące informacje o zbrodniczym ataku Rosji na Ukrainę. Staraliśmy się zrozumieć, jakie wyzwania postawi przed nami ta sytuacja.
  • Warsztat pt.: „Joga w praktyce pracy z traumą”, poprowadzony przez Agnieszkę Czapczyńską. Po całym pierwszym dniu Zjazdu mogliśmy zrelaksować nasze unieruchomione przed ekranami ciała. Agnieszka pokazała nam, jak tego rodzaju aktywność, w szczególności poprzez sposób prowadzenia, świetnie wpisuje się w pomaganie osobom doświadczającym przemocy. Poznaliśmy założenia Jogi Kundalinii, co było ciekawym doświadczeniem także poznawczym.

Niedziela, 27.02.2022r.

  • Drugi dzień Zjazdu rozpoczął się od wystąpienia prof. dr. hab. Adama Bodnara pt.: „Prawa człowieka a prawa osób doznających przemocy domowej w Polsce, w świetle orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka i standardów Konwencji Stambulskiej”. Nasz szacowny prelegent dał wyraz wartości i użyteczności ratyfikowanych przez Polskę przepisów prawa międzynarodowego w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
  • Wykład prof. dr. hab. Bogdana de Barbaro pt.: „Przemoc w rodzinie z perspektywy terapeuty” był gratką dla wszystkich superwizorów, którym bliskie jest patrzenie na rodzinę z perspektywy systemowej. Praca terapeutyczna z parami, rodzinami, w których relacje oparte są na związkach przemocowych stanowi wyzwanie dla wszystkich pomagaczy. Staraliśmy się z pomocą profesora uchwycić granicę pomiędzy terapią a interwencją tam, gdzie dochodzi do przemocy w rodzinie.
  • Ostatnim punktem Zjazdu był moduł podsumowująco-informacyjny. Grażyna Pisarczyk poprowadziła jego część odnoszącą się do podsumowania spotkań w małych grupach, które odbyliśmy w sobotę. Drugą część tego modułu poprowadziła Katarzyna Rogala, która w imieniu Rady Superwizorów przedstawiła aktualne informacje ważne dla superwizorów, podsumowanie rocznej pracy Rady Superwizorów i plany na 2022 rok.

Do zobaczenia na V Zjeździe Superwizorów, który odbędzie się w dniach 24 i 25.02.2023r. 😊