Aktualności

Superwizje koleżeńskie dla superwizorek i superwizorów

Z inicjatywy Rady Superwizorów ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, od początku 2021 roku cyklicznie odbywają się spotkania superwizyjne dla superwizorek i superwizorów w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Spotkania poświęcone są oglądaniu własnej pracy superwizyjnej, dzieleniu się różnymi wątpliwościami i trudnościami związanymi z tą pracą oraz uzyskiwaniu wsparcia od superwizorek i superwizorów uczestniczących w spotkaniu. Sesje odbywają się  na platformie ZOOM i mają otwarty charakter. W każdej sesji może uczestniczyć superwizorka lub superwizor, bez względu na to czy brał udział w poprzednich spotkaniach czy też nie. Informacje o spotkaniach przesyłane są pod adresy mailowe superwizorek i superwizorów. O kwalifikacji decyduje kolejność zgłoszeń. Najbliższe spotkanie superwizyjne zaplanowane zostało na:

28 grudnia 2022, godz. 19h00 do 21h00 – moderatorka Renata Durda

Zapraszamy!!!

 

Dotychczas odbyły się następujące sesje superwizji koleżeńskiej dla superwizorek i superwizorów:

19 lutego 2021 (moderatorka Liliana Krzywicka)

25 marca 2021 (moderator Adam Chojnacki)

8 kwietnia 2021 (moderatorka Renata Kałucka)

29 kwietnia 2021 (moderatorka Liliana Krzywicka)

20 maja 2021 (moderatorka Beata Kita)

14 czerwca 2021 (moderator Piotr Wojnowski)

24 sierpnia 2021 (moderatorka Katarzyna Rogala)

5 października 2021 (moderatorki Sabina Lasok-Chwiedoruk i Beata Klocek)

17  listopada 2021 (moderatorka Elżbieta Jadwiga Marczyńska)

15 grudnia 2021 (moderator Adam Chojnacki)

8 lutego 2022 (moderatorka Katarzyna Fenik-Gaberle)

16 lutego 2022 (moderatorka Liliana Krzywicka)

29 marca 2022 (moderatorka Renata Durda)

25 kwietnia 2022 (moderatorka Elżbieta Jadwiga Marczyńska)

26 lipca 2022 (moderatorka Liliana Krzywicka)

31 sierpnia 2022 (moderatorka Katarzyna Rogala)

14 listopada 2022 (moderatorka Beata Kita)

15 grudnia 2022 (moderator Grzegorz Wrona)