Aktualności

V Zjazd Superwizorów

W piątek i sobotę, 24 i 25 lutego 2023, na platformie ZOOM odbył się V Zjazd Superwizorów w zakresie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Zjazdy odbywają w ostatni weekend lutego każdego roku, a pierwszy Zjazd miał miejsce w 2019 roku. Mamy nadzieję, że tegoroczny Zjazd po raz ostatni miał formułę zdalną, a w przyszłym roku spotkamy się już w trybie stacjonarnym.

W pierwszym module Zjazdu o raporcie „Teraz koniec z Tobą. Czarna księga ofiar przemocy w rodzinie w 2021 roku” opowiedział sędzia dr Michał Lewoc, członek Rady Ekspertów projektu „Czarna księga…”. Z treścią raportu można zapoznać się na portalu Niebieskiej Linii IPZ klikając  TUTAJ.

Drugi moduł poświęcony był przyjrzeniu się możliwości posługiwania się  mentalizowaniem w pracy terapeutycznej z osobami stosującymi przemoc w rodzinie. Kwestię tę przedstawił psycholog, psychoterapeuta i superwizor Adam Chojnacki.

Kolejny moduł Zjazdu służył  omówieniu relacji terapeutycznej jako narzędzia zmiany utrwalonych wzorców reagowania z perspektywy terapii schematu. Wykład na ten temat przygotował i przedstawił Przemek Mućko, psychoterapeuta, autor bloga „Psychowiedza” i podcastu „Ludzie tak mają”, autor wielu ciekawych artykułów w dwumiesięczniku „Niebieska Linia”, piszący także dla „Newsweek Psychologia”.

Podczas ostatniego modułu pierwszego dnia Zjazdu, dr Grzegorz Wrona, adwokat i superwizor, opowiedział o zmianach w polskim systemie przeciwdziałania przemocy domowej, związanych z nowelizacją Ustawy o przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz tzw. Ustawy antyprzemocowej.

Podczas pierwszego modułu drugiego dnia Zjazdu dr Bogna Szymkiewicz-Kowalska, psychoterapeutka i superwizorka, zaprosiła do obejrzenia wzorców siły i słabości w nas i wokół nas, nie tylko w kontekście pracy w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie, lecz także odnośnie do naszych osobistych doświadczeń. Służyła również temu, zainspirowana przez autorkę tego modułu, praca w podgrupach w „breakout rooms”.

Kolejny moduł poświęcony był pracy warsztatowej, moderowanej przez superwizorki Renatę Kałucką-Kokot oraz Katarzynę Fenik-Gaberle, nad opracowaną przez nie propozycją Kodeksu Etycznego Superwizorów (KES). W wyodrębnionych podgrupach pracowaliśmy nad poszczególnymi częściami przyszłego dokumentu.

W ostatnim module Zjazdu, w głosowaniu tajnym przeprowadzonym w trybie online, wybrana została Rada Superwizorów oraz Przewodnicząca Rady III Kadencji, na czas kolejnych dwóch lat, czyli do ostatniego weekendu lutego 2025 roku. Wtedy podczas VII Zjazdu Superwizorów wyłoniona zostanie Rada IV Kadencji.

W trakcie Zjazdu wspomnieliśmy zmarłego w czerwcu 2022 Tadeusza Ciesiółkę – Człowieka Instytucję, byłego superwizora, kierownika Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Krotoszynie i Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia w Zdunach.

Następne spotkanie superwizorek i superwizorów zaplanowane zostało stacjonarnie, w dniach 12 i 13 maja 2023 w Ołtarzewie koło Pruszkowa, na warsztacie poświęconym terapeutycznej racy z ciałem. Informacje na temat ten temat dostępne są u koordynatorki wydarzenia, superwizorki Katarzyny Rogali.

 

Skład Rady Superwizorów III Kadencji (luty 2023 – luty 2025):

Adam Chojnacki, Renata Durda – przewodnicząca, Renata Kałucka-Kokot, Liliana Krzywicka, Grażyna Pisarczyk, Piotr Wojnowski, Grzegorz Wrona.