Komunikaty

Aktualności

Odszedł prof. Jerzy Mellibruda

Z głębokim żalem zawiadamiamy, iż w dniu 4 września odszedł prof. Jerzy Mellibruda, dyrektor Instytutu Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, a także twórca Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” IPZ.

Prof. Jerzy Mellibruda był psychologiem, terapeutą, mentorem oraz superwizorem wielu pokoleń psychologów. Założyciel Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (1993-2004), a także autor wielu publikacji – w tym „Integracyjnej psychoterapii uzależnień”, która uznawana jest za jedną z najważniejszych książek w dziedzinie uzależnień.

Nie tylko tworzył opis rzeczywistości, lecz również był jej kreatorem. Jak sam wielokrotnie podkreślał, od ponad trzech dekad pomagał ludziom w zmianie – tym, którzy mają problemy i tym, którzy pomagają ludziom z problemami.