Aktualności

Superwizja w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie – edycja 2021

1 kwietnia 2021 zespół superwizorek i superwizorów w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie rozpocznie realizację IV edycji ogólnopolskiego projektu nieodpłatnej superwizji dla specjalistów tworzących zespoły interdyscyplinarne i grupy robocze. Projekt przeprowadzi Fundacja PCPS – Poznańskie Centrum Profilaktyki Społecznej na zlecenie Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych ze środków Narodowego Programu Zdrowia. W tym roku utworzonych zostanie trzydzieści grup superwizyjnych, które wezmą udział w dwóch sześciogodzinnych sesjach. Z uwagi na trwający stan epidemii projekt realizowany będzie w tzw. systemie hybrydowym. Część grup uczestniczyć będzie w sesjach realizowanych stacjonarnie, a pozostałe w sesjach, które odbędą się zdalnie. Przewodniczących zespołów interdyscyplinarnych zainteresowanych superwizją zapraszamy do kontaktu z koordynatorem projektu: superwizja@pcps.pl lub 602679669.