Aktualności

Spotkanie ewaluacyjne superwizorów w Ołtarzewie

W dniach 7 i 8 sierpnia 2020, w Hotelu Lamberton*** w Ołtarzewie, superwizorzy w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie uczestniczyli w spotkaniu ewaluacyjnym trzeciej edycji projektu „Prowadzenie superwizji dla specjalistów pracujących w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie”. Projekt realizowany jest przez Fundację PCPS-Poznańskie Centrum Profilaktyki Społecznej, na zlecenie Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w ramach Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020. Poprzednie edycje projektu odbyły się w 2018 i 2019 roku. W tegorocznej odsłonie projektu superwizją objętych zostało 30 gminnych zespołów interdyscyplinarnych. W czerwcu i lipcu odbyła się pierwsza część projektu, obejmująca pierwszą sesję superwizyjną. Spotkania odbyły się na terenie gmin, w których pracują poszczególne zespoły. We wszystkich sesjach udział wzięło łącznie 234 specjalistów pracujących w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie, sesje superwizyjne trwały łącznie 180 godzin, a superwizorki i superwizorzy w drodze na spotkania przejechali łącznie 5461 kilometrów.  W ankietach ewaluacyjnych uczestnicy bardzo wysoko ocenili korzyści zawodowe z udziału w spotkaniu (4,65/5,00), korzyści osobiste (4,60/5,00) oraz zapewnienie bezpiecznych warunków uczestnictwa w spotkaniu w związku z COVID (4,76/5,00). Zespół projektowy tworzy 13 superwizorek i superwizorów w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Spotkanie w Ołtarzewie służyło omówieniu przebiegu pierwszej części projektu, przeanalizowaniu ewentualnych trudności organizacyjnych lub merytorycznych, ocenie zapewnienia bezpiecznych warunków pracy superwizyjnej uczestnikom i prowadzącym spotkania w czasie pandemii COVID, obejrzeniu i ustaleniu wspólnych i specyficznych obszarów pracy superwizyjnej w poszczególnych grupach, a także przyjęciu rekomendacji do pracy w drugiej części projektu.

Zespołowi Hotelu Lamberton*** w Ołtarzewie serdecznie dziękujemy za doskonałe przygotowanie spotkania, ogromną życzliwość i pełen profesjonalizm.

Lista zespołów interdyscyplinarnych uczestniczących w tegorocznej edycji projektu:

Drużbice
Głowno
Gródek nad Dundajcem
Grodziczno
Kołczygłowy
Konopnica
Kościan
Kościerzyna
Kwidzyn
Lębork
Łeba
Łęczna
Malbork
Nidzica
Niedźwiedź
Nowa Sarzyna
Nowa Wieś Wielka
Ostróda
Rybnik
Serock
Sędziszów Małopolski
Smołdzino
Stary Sącz
Stary Targ
Swarzędz
Świebodzin
Tomaszów Lubelski
Tychy
Wieliczka
Żukowo

Uwaga! Superwizorzy będą podskakiwać!!!