Archiwum dla autora: superwizorzy

przemoc
Aktualności

Wystąpienie Rady Superwizorów w sprawie wzrostu liczby rodzin zagrożonych przemocą

Wobec odnotowanego wzrostu liczby rodzin zagrożonych przemocą w rodzinie oraz obawy załamania się systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie przedstawiamy treść wystąpienia z dnia 16 kwietnia 2020 Rady Superw...

okładka poradnika ops
Aktualności

Jak realizować zadania ośrodków pomocy społecznej w czasie kryzysów?

W marcu 2020 roku całe społeczeństwa, a także ośrodki pomocy społecznej, stanęły naprzeciw nowemu wyzwaniu zorganizowania pomocy dla osób i rodzin w związku  z pojawieniem się zagrożenia koronawirusem SARS-COV-...

przemoc
Aktualności

Koronawirus. Osoby doświadczające przemocy domowej znalazły się w sytuacji zagrożenia życia – RPO wystąpił do minister rodziny

W związku z ograniczeniami wolności przemieszczania się i wprowadzeniem dla części obywateli obowiązkowej kwarantanny osoby doświadczające przemocy domowej znalazły się w niezwykle trudnej sytuacji W obecnych w...

Niebieskie Karty
Aktualności

Procedura „Niebieskie Karty” w czasie pandemii / epidemii / stanów nadzwyczajnych

Grzegorz Wrona Wstęp Podstawą prawną działania w czasie pandemii/epidemii/stanów nadzwyczajnych jest art. 9a ust. 13 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, zgodnie z którym człon...

II Zjazd
Aktualności

Sprawozdanie z II Zjazdu Superwizorów

W dniach 28-29 lutego 2020 roku w Warszawie odbył się II Zjazd Superwizorów pod hasłem „Wsparcie dla osób pracujących w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie – rola i miejsce superwizji.” Uczestniczyły ...

NPZ
Aktualności

Ogólnopolski projekt superwizyjny – II edycja

W okresie od 1 lutego do 30 listopada 2019 zespół trzynastu superwizorek i superwizorów w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie zrealizował ogólnopolski projekt superwizji dla specjalistów tworzących ze...

Strzy zew 3
Aktualności

Spotkanie ewaluacyjne w Strzyżewie

W dniach 2 i 3 sierpnia 2019 w Dworze Strzyżew, położonym w Strzyżewie Parcelach koło Kampinosu, superwizorzy w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie uczestniczyli w spotkaniu ewaluacyjnym projektu &#82...

bg
Aktualności

RODO w procedurze „Niebieskie Karty”

Osoby, co do których istnieje podejrzenie, że stosują przemoc w rodzinie oraz osoby stosujące przemoc w rodzinie, mają znacznie ograniczony dostęp do dokumentacji zgromadzonej w procedurze „Niebieskie Kar...

zjazd 2019
Aktualności

Sprawozdanie z I Zjazdu Superwizorów w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

I Zjazd Superwizorów w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie odbył się w dniach 22 i 23 lutego 2019 roku w Warszawie. Uczestniczyło w nim 34 superwizorek i superwizorów. Uroczystego otwarcie Zjazdu doko...

zjazd 1
Aktualności

I Ogólnopolski zjazd superwizorów w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

W dniach 22 i 23 lutego 2019 w Warszawie odbywa się I Ogólnopolski zjazd superwizorów w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.  Głównym celem zjazdu jest omówienie dotychczasowej działalności superwizor...