Aktualności

Sprawozdanie z II Zjazdu Superwizorów

W dniach 28-29 lutego 2020 roku w Warszawie odbył się II Zjazd Superwizorów pod hasłem „Wsparcie dla osób pracujących w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie – rola i miejsce superwizji.” Uczestniczyły w nim 43 osoby. W Programie Zjazdu przewidziano 5 sesji:

Sesja 1:

„Nasze sprawy”

Moderatorki: Liliana Krzywicka, Renata Kałucka

Sesja 2:

„Nasze doświadczenia i wnioski z pracy superwizora”

Moderatorki: Liliana Krzywicka, Renata Kałucka

Sesja 3:

„Zagadnienia etyczne w pracy superwizora”

Moderatorzy: Katarzyna Fenik-Gaberle, Piotr Antoniak

Sesja 4:

„Jak powinni zajmować się sobą Ci, którzy pomagają innym?”

dr Ewa Woydyłło-Osiatyńska

Sesja 5:

„Prawne zagadnienia przeciwdziałania przemocy w rodzinie”

prof. Monika Płatek

 

W trakcie Zjazdu omawiano zarówno zagadnienia zgłaszane w trakcie superwizji przez osoby pracujące z osobami doznającymi przemocy i stosującymi przemoc, jak i dylematy w pracy superwizora.

Przypomniano o wymogu aktualizowania i doskonalenia warsztatu pracy poprzez udział w superwizjach koleżeńskich (najbliższą zaplanowano w sierpniu 2020 roku w Rzeszowie, szczegóły na liście mailingowej). Poinformowano o naborze na nowy kurs dla kandydatów na superwizorów. Termin nadsyłania dokumentów to 15 listopada 2020 roku. Termin kolejnego Zjazdu  Superwizorów ustalono na 26-27 lutego 2021 roku.

Minutą ciszy uczciliśmy pamięć zmarłej 4 lutego 2020 roku naszej koleżanki Bożeny Cierpioł.

 

Rada Superwizorów