Aktualności

Jak realizować zadania ośrodków pomocy społecznej w czasie kryzysów?

W marcu 2020 roku całe społeczeństwa, a także ośrodki pomocy społecznej, stanęły naprzeciw nowemu wyzwaniu zorganizowania pomocy dla osób i rodzin w związku  z pojawieniem się zagrożenia koronawirusem SARS-COV-2. Sytuacja ta stała się także wyzwaniem dla superwizorów pracy socjalnej, realizujących usługi w ośrodkach pomocy społecznej oraz stanowiła motywację do napisania poradnika zawierającego propozycje działań organizacyjnych i merytorycznych dla kadr ośrodków pomocy społecznej w okresie trwania pandemii.

Poradnik Jak realizować zadania ośrodków pomocy społecznej w czasie kryzysów? Rozwiązania organizacyjne i merytoryczne” został opublikowany przez Stowarzyszenie Certyfikowanych Superwizorów Pracy Socjalnej w dniu 6 kwietnia 2020.  Autorzy poradnika wyrazili zgodę na jego popularyzowanie z podaniem źródła, kopiowanie fragmentów i całości do użytku własnego oraz w czasie pracy z osobami i rodzinami korzystającymi z pomocy ośrodków pomocy społecznej.

Rozdział IV poradnika poświęcony został omówieniu problematyki prowadzenia procedury „Niebieskie Karty” w czasie pandemii.

Poradnik dostępny jest poniżej:  

 wersja pdf     wersja docx  

W niniejszej informacji wykorzystano fragment wstępu oraz zdjęcie okładki poradnika.