Aktualności

Grzegorz Wrona w GREVIO

Z największą przyjemnością informujemy, że po raz pierwszy przedstawiciel Polski znajdzie się w składzie ciała eksperckiego Konwencji Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej, zwanej popularnie Konwencją Stambulską, która ratyfikowana została przez Polskę w 2015 roku. Podczas XII posiedzenia Komitet Stron Konwencji Stambulskiej, które miało miejsce 8 czerwca 2022, wybranych zostało pięcioro członków Grupy Ekspertów Rady Europy ds. działań przeciwko przemocy wobec kobiet i przemocy domowej (GREVIO). Zostali nimi: Pani Päivi Hirvela (Finlandia), Pani Aleid Van den Brink (Holandia), Pani Ellen Dunlop (Irlandia), Pani Laura Albu (Rumunia) oraz Pan Grzegorz Wrona (Polska). Ich kadencja będzie trwała cztery lata, począwszy od 1 września 2022. O miejsce w GREVIO ubiegały się 23 osoby z 14 krajów.

Grzegorz Wrona jest doktorem nauk prawnych, adwokatem, specjalistą ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie (certyfikat PARPA i IPZ PTP) oraz superwizorem w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (certyfikat IPZ PTP), członkiem Rady ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie przy Krajowym Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom, autorem wielu cennych publikacji, w tym Komentarza  do Ustawy o Przeciwdziałaniu Przemocy w Rodzinie oraz wielu artykułów w dwumiesięczniku „Niebieska Linia” oraz członkiem Rady Programowej tego – bliskiego nam i wszystkim osobom pracującym w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie – czasopisma.

Profil Grzegorza dostępny jest na naszym portalu w zakładce „Superwizorzy”.