Komunikaty

Aktualności

Pożegnanie Barbary Leszczyńskiej

W głębokim smutku, niezwykle poruszeni informujemy o śmierci naszej koleżanki Barbary Leszczyńskiej, superwizorki w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Basia od wielu lat współtworzyła system przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Kierowała Specjalistycznym Ośrodkiem Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Opolu. Koordynowała realizację programów korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie rodzinie. Z Fundacją HumanDoc współtworzyła system pomocy osobom doświadczającym przemocy w Gruzji i w Uzbekistanie. Wierzyła w życie bez przemocy…

Basia pozostanie  w mej pamięci jako niezmiernie ciepła, serdeczna osoba – wspomina Katarzyna Rogala. Pamiętam każde spotkanie z Jej udziałem, bo przepełnione było radością i normalnością. Jestem wdzięczna, że miałam okazję wielokrotnie rozmawiać z Basią na superwizjach koleżeńskich, wyjazdach i zjazdach superwizorskich… To był czas owocny w pomysły i wymianę merytoryczną, lecz przede wszystkim w ludzką serdeczność i uważność.

Basia zmarła 31 grudnia 2021. Uroczystości pogrzebowe rozpoczną się w dniu 5 stycznia 2022 o godzinie 11h00 Mszą świętą w kościele św. Michała w Opolu przy ul. Domańskiego 4, po której nastąpi odprowadzenie na miejsce wiecznego spoczynku.

Pozostajemy w smutku, dziękujemy Basiu za to, że byłaś, będziemy tęsknić…

 

 

Foto: www.nto.pl