Najczęściej zadawane pytania

Czym jest superwizja w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie?

Superwizja to ważne narzędzie w pracy na rzecz zatrzymywania przemocy w rodzinie i leczenia jej skutków. Osoby pomagające poszczególnym osobom, ale także całym rodzinom spotykają się z superwizorem, czyli kolegą starszym doświadczeniem i bogatszym w wiedzę po to, aby omówić swoją pracę z klientem/pacjentem, rodziną pod kątem pojawiających się wątpliwości, trudności i dylematów, zarówno w obszarze merytorycznym, jak i społecznym, a także emocjonalnym. Pomaganie osobom doznającym przemocy, stosującym ją, albo będącym jej świadkami jest procesem trudnym dla pomagacza, obciążającym go psychicznie. Stąd założenia superwizji wskazują na potrzebę wspierania osób superwizujących się (superwizantów) w tym, aby jak najefektywniej były w stanie wykonywać swoją pracę, nie ulegając mechanizmom wypalenia zawodowego . Superwizja jest także formą szkolenia, czyli pogłębiania wiedzy na temat zjawiska przemocy w rodzinie. Jest też wreszcie sposobem rozwijania i doskonalenia warsztatu pracy poszczególnych pomagaczy.

Komu potrzebna jest Superwizja?

Superwizja potrzebna jest każdemu pomagaczowi, osobie, która pracuje na rzecz swoich podopiecznych mających doświadczenia przemocy domowej.

Superwizja odbywa się w formie spotkania grupowego albo indywidualnego. Przykładem grup superwizyjnych są zespoły interdyscyplinarne i grupy robocze działające w ramach procedury „Niebieskie Karty”, a także zespoły organizacji pozarządowych pomagające osobom doświadczającym przemocy – dorosłym, dzieciom lub osobom stosującym przemoc. Spotkania superwizyjne objęte są zasadą tajemnicy, która dotyczy wszystkich osób biorących w nim udział, także superwizora.

Więcej o superwiji przeczytasz w poniższych artykułach:

Renata Durda, Renata Kałucka: Superwizja w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

http://www.niebieskalinia.pl/pismo/wydania/dostepne-artykuly/5368-wspieranie-kompetencji-superwizja-w-zakresie-przeciwdzialania

Grażyna Pisarczyk: Superwizja – krok w kierunku profesjonalizmu

http://www.niebieskalinia.pl/pismo/wydania/dostepne-artykuly/5367-superwizja-krok-w-strone-profesjonalizmu

Renata Kałucka, Piotr Antoniak: Superwizja w pracy nad przemocą domową

http://www.niebieskalinia.pl/pismo/wydania/dostepne-artykuly/4868-superwizja-w-pracy-nad-przemoca-domowa

Jakie są warunki przedłużenia certyfikatu?

  • Prowadzenie superwizji w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie – poświadczone przez zleceniodawców superwizji (minimum dla jednego zleceniodawcy w roku)
  • Przedstawienie kserokopii dokumentów potwierdzających prowadzenie superwizji w okresie, na który przyznano certyfikat w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz przedłożenie co najmniej jednej rekomendacji od podmiotów, dla których prowadzono superwizję w okresie ważności certyfikatu.
  • Minimum jedna superwizja partnerska odbyta u wybranego superwizora
  • Publikacje z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie (mile widziane te poświęcone opisowi doświadczeń z zakresu prowadzonej superwizji).
  • Wystąpienia podczas konferencji, seminariów, szkoleń dotyczących przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
  • Wniesienie opłaty za rozpatrzenie wniosku i przedłużenie ważności certyfikatu w wysokości 300 złotych.

Potrzebujesz pomocy? Zadaj pytanie online