Aktualności

III Zjazd Superwizorów w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

W dniu 27 lutego 2021 w godz. 9.00-16.00 na platformie ZOOM odbył się III Zjazd Superwizorów w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Program zjazdu został podzielony na 4 moduły:

  1. Seminarium „Zaczarowany paragraf – próba odpowiedzi na prawne pytania superwizorów”, które poprowadził dr Grzegorz Wrona, adwokat i superwizor.
  2. Wystąpienie Małgorzaty Sieczkowskiej, psychoterapeutki, która obecnie pracuje w Zurichu – „Wsparcie w obliczu przemocy dawnej i nowej. Perspektywa szwajcarska”.
  3. Wystąpienie Ryszarda J. Romaniuka, wykładowcy w Case Western Reserve University, Cleveland, Ohio USA, superwizora pracy socjalnej – „Superwizja terapii uzależnień. Jak to wygląda w USA”.
  4. Moduł poświęcony sprawom środowiska superwizorów, który poprowadzili wspólnie Liliana Krzywicka i Piotr Antoniak, w czasie którego: podsumowaliśmy I kadencję Rady Superwizorów (2019-2021) oraz wybraliśmy skład Rady II kadencji oraz przewodniczącą Rady II kadencji. W trakcie tego modułu mieliśmy też okazję w mniejszych grupach warsztatowych omówić doświadczenia i refleksje z praktykowania superwizji w czasie pandemii.

 

Skład Rady Superwizorów II kadencji (2021-2023):

Renata Durda, przewodnicząca
Renata Kałucka, sekretarzyni                                                      Beata Kita
Liliana Krzywicka, wiceprzewodnicząca
Katarzyna Rogala
Piotr Wojnowski
Grzegorz Wrona, skarbnik